Ekim 14, 2021

Albaraka Türk’ün ‘genel müdür’ koltuğunda değişim

ile admin

Albaraka Türk üst idaresinde kıymetli bir değişim yaşandı. Banka tarafından KAP’a yapılan bildirimde mevcut genel müdür Melikşah Utku’nun emeklilik talebinin kabul edildiği belirtildi. 

Albaraka Türk İdare Şurası Toplantısı sonrası Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunuldu. Yapılan bildirimde Genel Müdür Melikşah Utku’nun emeklilik talebinin kabul edildiği belirtildi.

MELİKŞAH UTKU’NUN YERİNE TEMSAH VEKALET EDECEK

Kelam konusu bildirimde emekliye ayrılan genel müdür Melikşah Utku’nun yerine, bankanın Hazine ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr Temsah’ın vekalet edeceği belirtildi.

MELİKŞAH UTKU’YA YENİ VAZİFE

Emeklilik talebi banka idare kurulunca kabul edilen eski genel müdür Melikşah Utku, idare heyeti üyeliğinden istifasını isteyen ve istifa talebi kabul edilen Süleyman Kalkan’ın yerine süreksiz olarak idare konseyi üyesi olarak seçildi.

Mevzuyla ilgili banka tarafından KAP’a yapılan bildirim ise şu formda:

1. Bankamız Genel Müdürü Melikşah UTKU’nun 13.10.2021 tarihi itibariyle Bankamızdaki tüm misyonlarından fiili emeklilik nedeniyle ayrılma talebinin kabulüne, 

2. Genel Müdüre ait tüm vazife, yetki ve sorumlulukları kullanmak üzere Bankamız Hazine ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr TEMSAH’ın, Bankamızdaki mevcut vazifelerine ilaveten “Genel Müdür Vekili” olarak atanmasına; “Genel Müdür Vekili” olarak atanan Malek Khodr TEMSAH’ın başta kredi komitesi üyeliği olmak üzere Genel Müdüre ait tüm misyon, yetki ve sorumlulukları kullanmasına,

3. Malek Khodr TEMSAH’ın birinci derece imza yetkisini “Genel Müdür Vekili” unvanı ile de kullanmasına, 

4. Bankamız İdare Konseyi Üyesi ve İdare Şurası Lider Vekili Süleyman KALKAN’ın 13.10.2021 tarihi itibariyle Bankamızdaki vazifelerinden istifasına ait sunmuş olduğu mektup görülmüş olup, istifanın kabulüne, temsil ve ilzama ait imza yetkilerinin iptaline,

5. Boşalan İdare Heyeti Üyeliği’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 363/ (1)inci ve Bankamız Ana Mukavelesi’nin 22/ (1) inci hususu çerçevesinde süreksiz olarak Melikşah UTKU’nun seçilmesine,  6. İşbu kararın icrasına yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde alınması gereken müsaade ve yapılması gereken bildirim vb. tüm süreçlerin icrasına, karar verilmiştir.

Kaynak:haber7