Ekim 14, 2021

AYM, Casus Yazılımla Eşin Telefonundan Belge Temin Edilmesini Hak İhlali Saydı

ile admin

Anayasa Mahkemesi, boşanma etabındaki eşi tarafından casus yazılımla telefonundan evrak temin edilen ve açtığı dava sonuçsuz kalan kişinin ferdi müracaatında ihlal kararı verdi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan karara nazaran, bir kişi, boşanma davası sırasında mahkemeye sunulan kimi bildiri içerikleri, ses kayıtları, görüntüler ve fotoğrafın cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım aracılığıyla ele geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Ezine Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda müracaatçının eşinin beraatine hükmedildi. Mahkemenin münasebetinde, müracaatçının eşinin kayıtları boşanma davasına kanıt olarak sunma dışında atılı kabahatlere beden verecek halde bilerek ve isteyerek basın, yayın, internet yolu ile yahut ayrıca rastgele bir yolla yayıp ifşa etmemesi nedeniyle cürüm sürece kastının olmadığı belirtildi.

Kararın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanması üzerine müracaatçı, Anayasa Mahkemesine kişisel müracaatta bulundu. Başvuruyu inceleyen Mahkeme, tesirli yargısal sistem kurma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle özel hayata hürmet hakkı kapsamındaki ferdî dataların korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

“Tüm taraflarıyla açıklığa kavuşturulmalı”

Anayasa Mahkemesinin kararında, devletin ferdî bilgilerin hukuka muhalif olarak ele geçirilmesi, işlenmesi ve açıklanmasına yönelik önleyici önlemler alması ve benzeri durumların bir daha yaşanmaması için bunu yapanlara karşı caydırıcı yargısal reaksiyon göstermesi gerektiği vurgulandı.

Müracaatçının ele geçirilen ve boşanma davasında kanıt olarak sunulan dokümanlarının ferdî data niteliğinde olduğu belirtilen kararda, bu dataların, hukuka ters olarak ele geçirilmesinin, açıklanmasının mevzuatta hata olarak düzenlendiği hatırlatıldı. Kararda, müracaatçının şikayetleri gözetilerek tesirli bir ceza soruşturmasının yapılması, olayın tüm taraflarıyla açıklığa kavuşturulması ve ulaşılan sonucun olaya has münasebetlerle açıklanmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Lokal mahkemenin verdiği beraat kararında elde edilen bilgilerin yalnızca boşanma davasında kullanıldığından bahisle sanığın beraatine hükmedildiği aktarılan kararda, ‘Başvurucunun hangi şahsî datalarının elde edildiği, bu datalarda değişiklik yapılıp yapılmadığı, datalara ne kadar müddet ile ulaşıldığı konularında hiçbir araştırma yapılmadığı üzere münasebette müracaatçının bu savlarının hangi sebeplerle karşılanmadığı konusunda bir açıklama bulunmadığı da görülmüştür.’ sözleri yer aldı.

“Kişisel bilgilerin korunmasını isteme hakkının ihlali”

Müracaatçının telefonuna casus yazılım programı yüklenerek ulaşılan ferdî bilgilerin elde ediliş haline, kapsamına ve şahsî datalara ulaşma gayesinin legal olup olmadığına yönelik lokal mahkemenin bir kıymetlendirme yapmadığı belirtilen kararda, ‘Derece mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucunu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal teminatlara alışılmamış olduğu açıktır.’ denildi. Anayasa Mahkemesinin kararında şunlar kaydedildi:

‘Yargılama sürecinde olayın aydınlatılmasına yönelik asıllı savların araştırılmaması, kovuşturmanın derinleştirilmemesi, yasal desteği gösterilmeyen münasebetlerle sonuca ulaşılması nedeniyle tesirli bir yargısal sistem kurma yükümlülüğüne uygun hareket edilmemiştir. Sonuç olarak tesirli bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken yükümlülüğün gerektirdiği kaideler somut olayda yerine getirilmemiştir. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle özel hayata hürmet hakkı kapsamında şahsî dataların korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.’

Kaynak:onedio