Kasım 25, 2021

Bahçeli: Kılıçdaroğlu nereye giderse gitsin, milli nefesimiz ensesinde olacaktır

ile admin

MHP Genel Lideri Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısının akabinde açıklama yaptı. 

“Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İdare Konseyi ve Merkez Disiplin Heyeti Ortak Toplantısı bahse mevzu konseylerin üyesi olan pahalı dava arkadaşlarımızın iştirak ve iradeleriyle bugün gerçekleştirilmiştir.

Gündemdeki sıcak bahis başlıkları kapsamlı olarak görüşülmüştür.

Bir yanda TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda müzakere edilen ve son etaba gelen 2022 yılı Merkezi İdare Bütçe Kanun Teklifi, öbür yanda da partimizin siyasi çalışmaları ele alınmıştır.

Bunların yanın sıra, Covid-19 salgınıyla ilgili çaba başta olmak üzere, ekonomik temeli olmayan, bütünüyle spekülasyona dayalı döviz fiyatı artışlarıyla birlikte faiz ve enflasyondaki son gelişmeler de değerlendirilmiştir.

Ayrıyeten 30 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlayan “Adım Adım 2023, Vilayet İl Anadolu” temasıyla yaygınlaşan siyasi faaliyetlerimiz şu ana kadar 55 vilayetimizde güzel ve verimli sonuçlarla tezahür etmiştir.

Yurdumuzun dört bir yanında vatandaşlarımızla yüz yüze temas ve diyaloğun kararlılıkla sürdürülmesi konusunda görüş birliği sağlanmıştır.

Önümüzdeki hafta sonu yapacağımız çalışmalarla, üstelik bir ay bile dolmadan toplam 70 vilayetimizde Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi iletilerini, insanımıza duyduğu eşsiz muhabbetini, sahip olduğu yüksek amaçlarını inanç ve gönül enginliğiyle taşımış olacağımız herkesçe bilinmelidir.

Bu çalışmalarda emeği geçen her arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Tarih ve millet huzurunda yeni bir ahlak ve vicdan imtihanıyla sınandığımız, haysiyetimize ve hücrelerimize kadar nüfus etmiş dava ve vatan sevgisinin gereğini bihakkın yerine getirmekle sorumlu olduğumuz çetrefilli bir devrin içindeyiz.

Bu devirde her zamankinden daha fazla dikkatli, dirayetli, istikrarlı, hazırlıklı, uyanık, ihtiyatlı, sabırlı ve şuurlu bir duruşa muhtaçlık duyulduğu yalın ve yakın bir gerçek olarak karşımızdadır.

Türkiye’yi karıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürüklemek niyetiyle fırsat kollayan, aksiyon tabanı yoklayan, işgal mazereti arayan çevrelerin provokatif tahrikleri sahneye ve sokağa tutunmak için tetikte beklemektedir.

Bunların hüviyetleri milletimiz tarafından malumdur.

Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır.

Ek olarak kimi sivil toplum kuruluşları, bir kısım satılmış aydın, bir avuç devşirilmiş akademisyen, üç-beş kiralık kalem ve onların sponsoru olan Türkiye düşmanlarıdır.

Bilhassa döviz kurundaki temelsiz ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan dalgalanmaları sokak lisanıyla yorumlayıp siyasi reaksiyonla buluşturmak isteyenler azgınlaşmıştır.

 

Bu suretle toplumsal huzursuzluğu kamçılayarak anarşinin değirmenine su taşımayı hedefleyen odakların ateşle oynadıkları abartılı ve afaki bir tespit sayılmamalıdır.

Böylesi bir yanlışın kim ya da kimler failiyse halkı kin ve düşmanlığa sevk eden onlardır.

Tıpkı vakitte sokakların terörizme teslimini alçakça düşleyen sefiller ve serserilerdir.

Ülkemizin bugünkü gerçek problemi ekonomiyi çoktan aşmıştır.

Kaldı ki var oluş yok oluş noktasında düğümlenmiştir.

Türkiye iktisadının malum kimi yapısal zaaf ve açmazları varsa da, bunlar dövizdeki tırmanışın mazereti değildir, olamayacaktır.

Tehdit saçan gelişmeler karşısında, devlet milletiyle kenetlenmiş, ulusal duruş iç ve dış komploya karşı direnç ve dik duruş göstermiş, göstermeye de devam edecektir.

Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefada olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz.

Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz.

Finans oligarşisinin çürük azı dişlerini teker teker söker sahiplerinin avucuna bırakmayı da hamd olsun biliriz.

Türkiye’yi küstahça hizaya getirmek için tertip içine girenler; Irak ve Suriye’nin kuzeyinde, Libya’da, Karabağ’da, Mavi Vatan’da ve terörle gayrette elde edilen kazanımlardan taviz vermemizi dayatıp tarihin gerisine düşmemizi gözlemektedir.

Buna sessiz ve seyirci kalmamız hayatın ve fikriyatımızın tabiatına büsbütün terstir.

Biz milletimizin yanındayız, devletimizin ardındayız.

Döviz piyasasındaki olağan dışı istikrarsızlıklar üzerinden Türkiye’yi düşürmeyi projelendiren köksüz bir siyaset anlayışı maalesef gemi azıya almıştır.

Kur, faiz, fiyatlar genel seviyesindeki dengesizlikleri ülkemize karşı silah üzere kullanan sorumsuz ve şuursuz muhalefet partileri, bir kaşık suda fırtına koparmak suretiyle siyasi ikbal arayışına kilitlenerek tarihi bir kusurun içine sürüklenmişlerdir.

KOVİD-19 salgını global iktisadın istikrarını, global ticaretin işleyişini, makroekonomik parametrelerin istikrarını, ülkelerarası bağların insicamını önemli ölçülerde sarsmış, hatta sakatlamıştır.

Türkiye bu türbülanstan en az hasarla çıkmayı başarmış bir ülke olarak sivrilmiş, öne çıkmıştır.

Bu hakikati inkar etmek şayet cahillik değilse katiyen arka niyetliliktir.

Ekonomik büyümedeki göz kamaştırıcı artış, ihracat performansındaki rekor seviyesindeki yükseliş, sanayi üretimindeki dikkat cazip tırmanış ülkemizin salgından kaynaklı tehlikeli girdaptan daha da güçlenerek kurtulduğuna işarettir.

Döviz kurlarındaki iniş çıkışları siyasi istismar konusu haline getirip, adeta Türkiye’nin iflasını ilan ettiğini argüman ve söz eden mayası bozuk bir zihniyetin varlığı rezaletin, devlet ve millet tersliğinin somut örneğidir.

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi fırsatçıdır, faziletsizdir, Türk siyasetinin ayıplı yüzü, utanç vesikası, riyakarlık numunesidir.

Erken seçimden öbür söylediği, hatta söyleyeceği bir şeyi bulunmayan zillet ittifakının ana ve yan ortakları Türkiye aleyhine planlı, pişkin, tahripkar ve dış dayanaklı mütecaviz bir hareketlenme içindedir.

Türk milleti bu iğrenç ve ilkel gelişmeleri yakından izlemekte, lazım gelen demokratik notlarını hassasiyetle almaktadır.

Dövizin fiyatı hür piyasa koşullarında oluşurken, zillet ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir.

CHP Genel Başkanı’nın helalleşme davetine terör elebaşlarının “özerklik ve özyönetimin kabul edilmesi, Kürt kimliğinin ve lisanının tanınması” şartıyla tamam demeleri hain bir pazarlığın sütre gerisinde devam ettiğine bariz delil ve karine teşkil etmiştir.

Terörist Demirtaş’ın, Kılıçdaroğlu’nun helalleşme pasını alarak iç barış açısından önemseyip desteklediğini beyan etmesi kimin kimlerle bağ halinde olduğunu tek sözle belgelemiştir.

Maalesef terörizm zillet ittifakının üst aklı haline gelmiştir.

Bilhassa HDP’nin ikizi CHP’nin var olan siyasi iradesi bir tarafta terörist Demirtaş’a, başka tarafta da PKK’ya eşit hisseler halinde bölüştürülmüştür.

Bu acı verici tablonun gizlenecek, saklanacak, örtbas edecek bir yanı kalmamıştır.

O denli bir vahim basamağa gelinmiştir ki, terörist Demirtaş’ın sabah saatlerinde cezaevinden yayımladığı karanlık talimatlar akşamına Kılıçdaroğlu tarafından heyecanla söylem edilerek siyasi bir programa haline dönüştürülmüştür.

Bir terörist, bir hatalı, bir bölücü; CHP Genel Lideri Kılıçdaroğlu’nu alenen yönetmeye, taraf vermeye ve ona akıl hocalığı yapmaya başlamıştır.

Terörist Demirtaş’ın 24 Kasım 2021 tarihinde, Meclis’te kümesi bulunan partilerin liderlerini ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarını, dahası yedi bölgede ortak miting yaparak derhal seçim istemelerini dayatması günün sonunda Kılıçdaroğlu tarafından benimsenmiş ve kabullenilmiştir.

Cumhuriyet tarihinde bu türlü bir eziklik ve erdemsizlik hiç görülmemiştir.

Kılıçdaroğlu’nun 24 Kasım 2021 tarihinde partisinin harikulâde MYK toplantısından sonra yaptığı kokuşmuş açıklamaların referansı HDP’dir, terörist Demirtaş’tır, PKK terör örgütüdür.

Ekonomik meseleleri mazeret göstererek ‘haydi meydana’ diyen, 4 Aralık günü Mersin’de birinci mitingi yapacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu teröristleri hararetle selamlamıştır.

Onların dikte ettiği ne varsa sahiplenerek alana inmeye karar vermiştir.

Hakikaten Türkiye’nin kaosa sürüklendiğini sav eden müfteri Kılıçdaroğlu, asıl kaosu kendi içinde, kendi ittifakında, kendi vicdanında, kendi partisinde yaşadığını görmeyecek kadar körleşmiştir.

Bize lisanını yutmuş küçük ortak diyen Kılıçdaroğlu’nun ağzı teröristlerin günahkar ağzıdır, tıpkı anda akıl hatırlatması yapması ise büsbütün mantık kazası, makuliyet krizidir.

Aklı tutuk, ahlakı uçuk, ar damarı çatlak siyaset köhneliği muhakkaktır.

Bu şahsın kimin lisanına sözcülük, kimlerin aklına refakatçilik yaptığı her şeyiyle barizdir.

 

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Kararlılıkla ve ikazla hatırlatırım ki;

Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir.

Türkiye global sermaye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir.

Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir.

Türkiye hayat pahalılığına boyun eğmeyecektir.

Türkiye zilletin uçurumuna asla çekilemeyecektir.

Cumhur İttifakı alayını birden göğüslemeye, Türk milletinin bağımsızlık onurunu yere düşürmemeye yeminlidir.

İçinde bulunduğumuz riskli süreç siyasi ve ekonomik beka uğraşının kahramanca, vatan ve millet sevdasıyla icrasını kaide koşmaktadır.

Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye, terörizmin ve yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak isteyenlere asla müsaade, asla icazet verilmeyecektir.

Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir.

Yasa dışı sol ve marjinal kümeleri sokağa sürüp milletimizin hassaslıklarını ve sabrını test etmeyi aklından geçirenler bu gafil tezgahın, bu lekeli kumpasın sonuçlarına ağır formda katlanacaklardır.

Türkiye sokakta bulunmamış, sokak meraklısı zillet ittifakına bırakılmayacaktır.

CHP Genel Lideri nereye giderse gitsin, ulusal nefesimiz ensesinde olacaktır.

Darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını dövizle de başaramayacaklardır.

Kılıçdaroğlu ve terörist yandaşlarının erken seçim ezberleri ise sonuçsuzdur.

Cumhurbaşkanı ve 28’inci Devir Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacak, mandacılarla, vesayetçilerle, statükocularla, hainlerle, millete doruktan bakan kimliksizlerle hesaplaşma bu tarihte olacaktır.

Bu his ve niyetlerle partimizin kurucu Genel Lideri Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i doğumunun 104’üncü yıl dönümünde hürmetle, rahmetle, şükranla anıyor; emanetinin emin ellerde olduğunu bugünkü toplantı sonucu itibariyle bir sefer daha vurguluyorum.

Aziz milletimize en içten hürmetlerimi sunuyor, yarınların huzur, zenginlik, refah, birlik, dirlik ve umut dolu olacağını üstüne basa basa tabir ediyorum.

Karamsarlara prestijimiz yoktur.

Karamsarlara inancımız yoktur.

Erken seçim diyenlere muhtaçlığımız yoktur.

Türkiye üzerinde hesabı olanlarla hesabımız ise çok çetin olacaktır.

İtimat krizi yaratmak için el ovuşturanlar kendi kazdıkları kuyuya düşmekten de kurtulamayacaklardır.

Cumhur İttifakı birdir, beraberdir, imanla, inançla, yüreklice vatana, millete, demokrasiye ve ulusal iktisada sahip çıkacaktır.

 

Kaynak:t24