Ekim 14, 2021

Bakan Kurum: Ocak ayında İklim Şurası’nı gerçekleştireceğiz

ile admin

Etraf ve Şehircilik Bakanı Kurum, 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı merasimle hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi’nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir ortaya geldi.

Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya’da sarsıntının akabinde yapılan konutların değerli kısmını teslim ettiklerini, İzmir’de de zelzele konutlarını teslim etmeye başlayacaklarını belirtti. Covid-19 sonrasının en değerli gündem unsurunun iklim değişikliği olduğunu vurgulayan Kurum, iklim değişikliğinin iklimde gözlenen doğal değişimlerle insan faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan ve global atmosferin yapısını bozan değişiklikler olduğunu kaydetti.

Kurum, “Çağımızda yaşanan iklim değişikliğinin insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıktığı bilimsel ispatlarıyla ortaya konulmuştur. Bilhassa fosil yakıt kullanımı, atık kesimi, tarım ve sanayi faaliyetleri sera gazı emisyonlarını ortaya çıkarmaktadır” dedi.

Bakan Kurum, iklim değişikliğinin olumsuz tesirleri sonucunda sıcaklıklarda artışlar yaşandığına, iklim ile alakalı afetlerin, tüm afet cinslerinin yüzde 91ini oluşturduğuna dikkat çekti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYEYE TESİRLERİ

Bakan Kurum, Türkiye’nin de iklim değişikliğinin olumsuz tesirlerini yaşadığına değinerek, “Son yıllarda ülkemizde, iklim ile bağlı çok hava olaylarına bağlı afetler artmıştır.

İstanbulda yaşanan seller, Çukurova bölgesinde çok yağışlar, bu yılın haziran ayında Trabzonda yaşanan dolu yağışı, Konyamızda görülen obruklar; Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın ve Sinopta yaşanan seller, ağustos ayında Antalya ve Muğla vilayetlerimizde yaşanan orman yangınları, Antalyada bu yıl 2 ay orta ile kar yağmasını müteakiben sıcaklıkların 50 dereceye çıkması, Marmara Denizinde artan deniz sıcaklıklarının da neden olduğu müsilaj sorunu buna örnek” diye konuştu.

DÜŞÜK KARBONLU BÜYÜME

Bakan Kurum, Türkiye olarak iklim kriziyle çabayı 20 yıldır tesirli ve kararlı sürdürdüklerini, bu kapsamda BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 1992’de imzalandığını, Türkiye’nin 2004’te ’Çerçeve Kontrata EK-1’ ülkesi olarak taraf olduğunu kaydetti.

Kurum, Paris Anlaşması’nın 2015 yılında 195 üye ülke tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, “Anlaşmanın temel maksadı; global sıcaklık artışını sanayi öncesi periyoda kıyasla +2 santigirat derecenin altında, mümkünse +1.5 santigrat ile sonlu tutmaktır. Bu emele ulaşmak için de sera gazlarının azaltılması, yutak alanların korunması ve düşük karbonlu büyüme stratejileri önerilmektedir. Şayet bunlar yapılamazsa son yayımlanan ’Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Raporuna nazaran geri döndürülemez tesirler kaçınılmaz olacak” dedi.

’TÜRKİYE YEŞİL DÖNÜŞÜM ATILIMINI BAŞLATMIŞTIR’

Bakan Kurum, Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de oy birliğiyle onaylandığını ve Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatarak, “Türkiye bu muahedeyi gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanı çerçevesinde imzalamıştır. Biz bundan sonra çizeceğimiz yol haritasını bu iki konu çerçevesinde geliştireceğiz. Ülke olarak, Paris İklim Muahedesini; 2053 yılında ’Net Sıfır Emisyon’ ve ’Yeşil Kalkınma’ amacımıza ulaşmak için değerli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. 2021 yılı prestijiyle global karbondioksit emisyonlarının yüzde 65inden fazlasını ve dünya iktisadının yüzde 70inden fazlasını temsil eden ülkeler ’Net Sıfır Emisyon’ maksadı taahhütlerinde bulunmuşlardır. ’Net Sıfır Emisyon’, atmosfere salınan emisyonların yutak alanlar vasıtası ile dengelenmesi sonucunda atmosfere ek sera gazlarının eklenmemesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin 2053 yılı için ’Net Sıfır Emisyon’ gayesini açıklamıştır. Türkiye böylelikle yeşil dönüşüm atağını başlatmıştır” diye konuştu.

’OCAK AYINDA İKLİM ŞURASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

Bakan Kurum, Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan değil tesir eden, yöneten, liderlik eden ülke olmak istediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

“Bu global dönüşümün getireceği külfetleri minimum seviyede yaşamak isterken fırsatları azami derecede elde etmek istiyoruz. Artık kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyoruz. Kamu ve özel bölümümüz, üniversitelerimiz, etraf kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, gençlerimizden oluşan geniş bir istişare düzeneği kuracağız. Ocak ayında birinci kere tüm tarafların iştirakiyle İklim Şurasını gerçekleştireceğiz. Buradan elde edeceğimiz çıktılar ülkemizin de bu bahiste bir yol haritası olacaktır. İklim Değişikliği ve Ahenk Uyum Konseyini yapılandıracağız. İklim Değişikliği Başkanlığını kuracağız. Planlamaya uygun, gereksinim duyduğumuz yasa ve mevzuatları geliştireceğiz. Meclis’imiz de ’İklim Kanunu’ kapsamında çalışmalarını yapıyor. İnşallah bu yıl ’İklim Kanunu’ da Meclis’imizden geçecektir. Paris Muahedesi kapsamında; Ulusal Katkı Beyanı’mızı güncelleyeceğiz. AB’nin uygulayacağı sonda karbon vergisi yerine kendi Emisyon Ticaret Sistemimizi kuracağız. Elde edilecek gelirle yeniden tarımdan endüstriye, güçten şehirciliğe kadar tüm pak üretim teknolojilerini ve iklim dostu yatırımları destekleyeceğiz. Akıllı teknolojileri sübvanse edeceğiz.”

SIFIR EMİSYON MAKSADININ YOL HARİTASI İÇİN HAREKET PLANI

Bakan Kurum, ’2053 Net Sıfır Emisyon’ maksadının yol haritası niteliğinde olacak, istisnasız tüm kesimleri kapsayan ’Uzun Devirli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Aksiyon Planı’nı hazırlayacaklarını vurgulayarak, “Dünyanın, tüm üretim ve tüketim kalıplarını dönüştürecek olan yeşil iktisada geçiş sürecini, ülkemiz için ekonomik ve endüstriyel bir fırsata çevirecek adımları atacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli performans tahlillerimizi yapacak; şeffaflık ve iş birliği temelinde tüm paydaşlarımız ve milletimizle paylaşacağız. Tüm çalışmalarımızı; etrafa saygılı iklim dostu kentler maksadıyla sınıflandıracak, kıymetlendirecek, uygulamalarımıza yeni bir boyut kazandıracağız. Örneğin yeni bir sanayi alanını yaparken, bir kentte kentsel dönüşüm yaparken, toplumsal konut üretirken orada güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak. Atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi yapılar olacak” dedi.

’100 MİLLET BAHÇESİNİ TAMAMLADIK’

Bakan Kurum, 400 millet bahçesi ve ekolojik koridorlarla yutak alanları artırdıklarını belirtip, “Doğal zenginliklerimizi, biyolojik çeşitliliğimizi muhafaza altına almaya yönelik projeler, bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü, yüzde 9,6dan yüzde 11e çıkardık. Son 1 yılda ise tekrar İstanbulun yaklaşık 2 katı büyüklüğünde doğal alanımızı muhafaza altına aldık. Yani bu büyüklükteki bir alanda yaşayan canlı cansız tüm varlıklarımızı, akarsularımızı, derelerimizi kirlenme tehlikesinden, yok olma tehlikesinden kurtardık. Yeşil alanlar, kent ikliminin düzenlenmesinde büyük rol üstlenmektedir. Gölgelendirme ve bitkilerin terleme-buharlaşma süreci, kentsel alanlarda doğal soğutma düzeneği fonksiyonu görmektedir. Kentlerimizin yeşil dönüşümü için projelendirdiğimiz toplam 66 milyon metrekarelik alanda 400 millet bahçemizin 100ünü tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 300 millet bahçemizde ise çalışmalarımız tüm süratiyle devam ediyor. İnşallah 2023 yılına kadar, 400 millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

KAYNAK: DHA

Kaynak:haber7