Eylül 15, 2021

Bebeklerde görülen pnömotoraks tedavi edilmezse ne olur?

ile admin

Akciğerlerden göğüs kafesine hava kaçağı olması ve buna bağlı akciğerin sönmesine pnömotoraks denir. Hava kaçağı ansızın başlayabilir yahut yavaş gelişebilir. Ekseriyetle doğumdan sonraki birinci 24 ila 36 saat içinde ortaya çıkar. Hastalığın ciddiyeti yahut şiddeti, hava kaçağının nereden olduğuna, kaçağın ne kadar süratli gerçekleştiğine ve ne kadar hava kaçağı olduğuna bağlıdır.

Pnömotoraksa ne sebep olur?

Akciğer sorunu nedeniyle teneffüs aygıtına (mekanik ventilatöre) bağlı bebeklerde gelişen pnömotoraks bebeklerdeki pnömotoraksın en yaygın nedenidir. Pnömotoraks ender de olsa birdenbire gelişebilir. Öbür bir neden mekonyum aspirasyonudur. Bu, bebeğin anne rahminde olduğu ve birinci dışkısını (mekonyum) soluduğu vakittir. Aspirasyon sonrası akciğerde hava mahpusu olur ve akciğerlerin çok fazla havalanmasına bağlı akciğer dokusunun zayıflayarak hasar görmesine bağlı olarak hava kaçağına neden olabilir.

Hangi çocuklar pnömotoraks için risk altındadır?

Pnömotoraks riski taşıyan çocuklar şunlardır:

-Akciğer hastalıklarına bağlı önemli teneffüs düşüncesi olanlar,
-Mekanik ventilatördeki bebekler,
-Akciğer dokusu daha zayıf ve gelişmemiş olan prematüre bebekler,
-Mekonyum aspirasyonu yapmış bebekler.

Bir çocukta pnömotoraks belirtileri nelerdir?

Belirtiler her çocuk için farklı olabilir. Kimi sağlıklı bebeklerde olan pnömotoraks rastgele semptom ve belirti vermeyebilir. Başkaları şu semptomlara sahip olabilir:

-Sinirlilik ve huzursuzluk
-Hızlı nefes alma
-Hırıltılı teneffüs
-Burun deliğinde genişleme
-Çocuk nefes aldığında cilt ve kaslar kaburgaların etrafına çöker (göğüs duvarının geri çekilmesi)
-Soluk yahut mavimsi deri rengi

Bir çocukta pnömotoraks nasıl teşhis edilir?

Çocuğun hastalığının öyküsü ve fizik muayene bulguları teşhis için birinci adımdır.
Radyolojik olarak PA Akciğer grafisi ve Bilgisayarlı Tomografi birinci başvurulacak tetkiktir. USG tecrübeli ellerde pnömotoraks teşhisinde yardımcı olur. BT yenidoğanda ve bebeklerde konjenital dediğimiz doğumsal akciğer anomalilerini ayırt etmede bizlere yardımcı olmaktadır. Zira konjenital akciğer anormallikleri pnömotoraksa emsal manzara ile karıştırılabilir, tecrübeli radyoloji ve göğüs cerrahisi grubuna gereksinim duyulabilir.

Bir çocukta pnömotoraks nasıl tedavi edilir?

Tedavi hastanın semptomlarına, yaşına ve genel durumuna ve pnömotoraksın derecesine bağlı olarak değişir.

Asemptomatik yani rastgele bir semptom vermeyen pnömotoraks resen güzelleşebilir. Yani burada göğüs kafesi içinde bulunan özgür hava beden tarafından resen emilir.

Semptomlara neden olan pnömotoraks için tedavi prosedürleri

-Oksijen takviyesi, çocuğa oksijen vermek var olan pnömotoraksın daha süratli düzgünleştirmeye yardımcı olur.

-Göğüs kafesi içindeki havayı dışarı çıkarmak gerekebilir.

-Torasentez yani bir enjektör yardımı ile yahut ince bir tüp (kateter) ile hava tahliye edilebilir.
Hava kaçağı bu yollarla denetim altına alınmaz ise hava kaçağı durana kadar göğüs tüpü uygulanarak kapalı su altı drenaja bağlanabilir. Buna karşın hava kaçağı durmaz ise cerrahi formüller VATS yahut torakotomi yapılması gerekebilir.

Pnömotoraksın muhtemel komplikasyonları nelerdir?

Bebek ve yeni doğanlarda önemli pnömotoraks tedavi edilmez önemli sıhhat problemlerine hatta mevte yol açabilir.

kaynak:milliyet