Kasım 25, 2021

“Ben çocuğum, haklarımla varım”

ile admin

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Konseyi “Çocuk Haklarına Dair Mukaveleyi imzaladı. O tarihten itibaren 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Bugünün gayesi, çocukların haklarının dünya gündemine gelmesini sağlamak, çocukların daha güzel bir hayat, memnun bir çocukluk devri yaşaması için farkındalık yaratmaktır.

Drama, rehberlik ve okul öncesi kısımlarının hazırlamış olduğu şenlik kapsamında öğrenciler, demokrasi ve seçim üzerine bilgilendirilerek seçim haklarını kullanmak üzere sandıklarda oy kullandılar. Kendi fikirlerinin ve fikirlerini söz ederek özgürce seçim haklarını kullandılar. Kullanılan oylar sonrasında ise sahip oldukları haklarla ilgili bilgilendirici içeriklerin yer aldığı aktiflik alanlarında “Çocuk Hakları” etkinliklerini yaptılar.

EĞİTİM HAKKI, KİMLİK HAKKI, AİLE İLE YAŞAMA HAKKI, OYUN HAKKI, SIHHAT VE BESLENME HAKKI

Çocuk hakları mukavelesi yetişkinlerden farklı gereksinimleri olan çocukların her türlü ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Bu mukavele ile çocukların haklarını bilmesini ve korunmasını amaçlamaktadır. Çocuklar; eğitim hakkı, kimlik hakkı, aile ile yaşama hakkı, oyun hakkı, sıhhat ve beslenme hakkı üzere birçok hakka sahiptir.

Şenlik içerisinde “Her çocuğun kimlik hakkı var” etkinliğinde çocuk hakları mukavelesinde yer alan “Bütün çocukların bir isme, vatandaşlığa ve bir kimliğe sahip olma hakkı vardır” diyerek öğrencilerle kimlik tasarlandı.

“Aile ile yaşama hakkım var “etkinliğinde “Her çocuğun inançlı bir aile ortamında yaşamaya ve onlar tarafından bakılmaya hakkı vardır” diyerek öğrenciler ile aile resmi oluşturuldu.

“Eğitim hakkım var” etkinliğinde “Bütün çocukların eğitim almaya hakkı vardır” diyerek okulda yer alan derslerle ilgili aktiflik yapıldı.

“Beslenme ve sıhhat hakkım var” etkinliğinde “Bütün çocukların gözetici ve tedavi edici sıhhat hizmeti almaya hakkı vardır” diyerek sağlıklı beslenme tabakları oluşturuldu.

“Oyun hakkım var” etkinliğinde “Bütün çocukların oyun oynamaya ve eğlenmeye hakları vardır” diyerek drama kısmının hazırlamış olduğu oyun öğrencilerle birlikte izlendi.

Kaynak:ntv