Eylül 15, 2021

Çankaya Belediyesi KPSS ile zabıta memuru alımı! Lise, önlisans ve lisans mezunu başvuru..

ile admin

Çankaya Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Adayların müracaat yapabilmeleri için, 2020 yılında yapılmış olan Kamu İşçisi Seçme İmtihanından Lise için KPSSP94 puan cinsinden en az 70, Ön Lisans için KPSSP93 puan cinsinden en az 75 ve Lisans için KPSSP3 puan tipinden en az 75 puan almış olmaları gerekmektedir. Pekala zabıta alımı için aranan müracaat kuralları neler?

Takım UnvanıSınıfıTakım DerecesiTakım AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan Tipi
KPSS
Taban Puanı
Zabıta MemuruGİH940Rastgele bir lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı
şoför evrakına sahip olmak.
ErkekKPSS P3En az 75 Puan
Zabıta MemuruGİH910Rastgele bir lisans programından
mezun olmak, En az B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.
BayanKPSS P3En az 75 Puan
Zabıta MemuruGİH1015Rastgele bir önlisans programından mezun olmak, En az B sınıfı şoför evrakına sahip
olmak.
ErkekKPSS P93En az 75 Puan
Zabıta MemuruGİH1015Rastgele bir ortaöğretim kurumundan (lise yahut dengi) mezun olmak, En az B sınıfı
şoför dokümanına sahip olmak.
ErkekKPSS P94En az 70 Puan

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

 • Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 • Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  mahzuru bulunmamak.

 • İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat kaidelerini taşımak.

 • İlan edilen zabıta memuru takımları için mezun olunan okul prestijiyle tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak takımların karşısındaki puan tiplerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

 • Daha   evvel   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   yahut   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

 • 657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

 • İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak,

Müracaat sırasında;

 1. İmtihana girmek isteyen adaylar, (http://www.cankaya.bel.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda  dolduracakları  başvuru  formlarının  çıktısını  alıp  imzalayarak  BAŞVURU  FORMUNA aşağıdaki dokümanları ekleyeceklerdir.

 2. Nüfus cüzdanının yahut kimlik kartının aslı ve fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

 3. Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

 4. Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

 5. KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı,

 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

 7. Misyonunu devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

 8. Şoför   evrakının   aslı   yahut   fotokopisi   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

 9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Adaylar, üstte sayılan müracaat dokümanlarını 13.09.2021 tarihinden 17.09.2021 tarihine kadar (mesai saatleri arasında) Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ünitesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile yahut eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri    uygun    olmadığı    halde    yapılan    müracaatlar,    belediyemizce    değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaat sırasında HES (hayat meskene sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

Adayların uzunluk ve kilo ölçümleri şahsen müracaat sırasında tarafımızdan yapılacaktır.

Kelamlı ve Uygulamalı İmtihan 04-15 Ekim 2021 tarihleri ortasında (Cumartesi-Pazar günleri hariç)  Şehit  Gönenç  Caddesi  No:  20/1  Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA  adresindeki  Çankaya Belediye  Başkanlığı  Zabıta  Müdürlüğü  hizmet  binasında  yapılacaktır.  Sınavlar  saat:  09.00’da başlayacaktır. Kelamlı ve Uygulamalı İmtihan, birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

İmtihana girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Kelamlı İmtihan;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk Unsurları ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ç) Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat, hususlarını kapsar.

Uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak formda yapılacaktır.

 

Kaynak:haber7