Eylül 22, 2021

Cübbeli Ahmet’in imam hatipleri hedef alan açıklamalarına MEB’den tepki: Kamuoyunu yanıltıyor

ile admin

Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı canlı yayında imam hatip liselerini ve ilahiyat fakültelerini karaladı.

“Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndereceğinize düz liselere gönderin. Daha az hasarla çıkar, ben bunu gördüm denedim” diyen Cübbeli Ahmet, kamuoyunun yansısını çekti.

Cübbeli Ahmet’in bu açıklamalarına Ulusal Eğitim Bakanlığı’ndan reaksiyon geldi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz’dan reaksiyon

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Cübbeli Ahmet’in konuk olduğu programın sunucusu Ahmet Hakan’a hitaben yazdığı yazıda “Aşağıdaki açıklamayı iletmenizi istirham eder, şimdiden çok teşekkür ederim.” tabirlerini kullandı.

“Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz.” diyen Yılmaz, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bir asırdır “İmam Hatip Mektebi/Okulu/Lisesi” ismiyle eğitim sistemimizde yerini alan İmam Hatip Okullarının temel misyonu, eğitim öğretimde bütüncül bir yaklaşımı temel alıp fizik-metafizik, madde-mânâ, dünya-ahiret istikrarını ve münasebetini gözeterek varlığa, hayata, bilime ve sanata tevhîdî bir anlayışla bakan, hayatın her alanında faziletleriyle var olan, tarihî ve kültürel mirasımızı özümsemiş, ailesine, etrafına, ülkesine ve bütün insanlığa yararlı olma mefkuresine sahip, Kur’an ve Sünnet ekseninde bilgi ve hikmetin yolundan giderek medeniyetimizin ihyâ ve inşâ sürecinde sorumluluk alan öncü jenerasyonların yetiştirilmesi olmuştur.

İmam hatip okullarında verilen eğitimde ve ders kitaplarında ayrımcılıkları ve mezhebî farklılıkları öne çıkaran bir anlayış değil Kur’an ve sünnet merkezli, temel islâmî kaynaklara dayalı bütünleştirici ve birleştirici bir yaklaşım ortaya konulmaktadır.

Okullarda verilen din eğitiminde İslam dîni içerisinde ortaya çıkan farklı fıkhî yorumlar ve niyet oluşumları bir zenginlik olarak kabul edilerek öğrencilerin bu bilgileri gerçek bir biçimde öğrenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerin Kur’an ve sünnet çerçevesinde hakikat inanca sahip olmaları, yanlışsız bilgi, yanlışsız niyet ve hakikat dav¬ranış kazanmaları hedeflenmektedir. Ülke beşerinin dînî inanış ve anlayışlarını göz gerisi etmeksizin bid’at ve hurafelerden arındırılmış, sahih bir din öğretimi, devletin kontrol ve himâyesinde gerçekleştirilmektedir.

‘Tashih etmesini dilek ediyoruz’

Münasebetiyle bu nezih kurumlar hakkında kamuoyunu aldatıcı bilgilerin hem de din ismine anlatılmasını hakikat bulmamaktayız. Okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi zan altında bıraktığı için sözlerini tashih etmesini istek ediyoruz.

Bir de, kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında birinci açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz.”

Kaynak:yenişafak