Ekim 14, 2021

DEVA Partili Yeneroğlu: 18 yaşından küçük çocuğu olan kadın mahkumların cezası ertelensin

ile admin

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, 18 yaşından küçük çocuğu olan bayan mahkumlarla ilgili bir yasa teklifinde bulundu. Bu durumun çocukların psikolojilerinde ağır tahribat yarattığını vurgulayan Yeneroğlu, “18 yaşından küçük çocuğu olan bayan mahkumların cezası ertelensin” dedi.

Tutukluluk önleminin keyfi olarak uygulanması ve ceza infaz rejiminde çocuklu bayanların durumu için istisnai karar öngörülmemiş olması nedeniyle binlerce çocuğun cezaevinde bulunan annesinden yahut anne-babanın cezaevinde olmasından ötürü her ikisinden uzakta büyüdüklerini tabir eden DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye’de bayan tutukluluğu ve mahkumiyeti rekor kırmıştır”

“Adalet Bakanlığı istatistiklerine nazaran ceza ve tevkifevlerinde yaklaşık 12.000 bayan, hükümlü yahut tutuklu sıfatıyla bulunmaktadır. Adil yargılanma hakkına karşıt yargılamalar ve yasal kaideleri oluşmadan verilen tutuklama kararları nedeniyle ceza ve tevkifevlerinin kapasiteleri zati hudutlarına dayanmıştı. Bunun üzerine bilhassa darbe teşebbüsünden sonra birçok insanın haksız yere ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ cürmünden tutuklanmaları ve mahkûm edilmeleri nedeniyle Türkiye’de bayan tutukluluğu ve mahkumiyeti rekor kırmıştır.”

“Tutuklu annesinin yanında büyüyen çocuklar ağır ruhsal travmalara yaşamakta”

“Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına nazaran; 8 Mart 2021 tarihi prestijiyle ceza infaz kurumlarında bulunan bayan hükümlü/tutuklulardan 317’sinin yanında 0-6 yaş kümesi toplam 345 çocuk bulunmaktadır. Tutuklu yahut hükümlü annesinin yanında büyüyen çocuklar dört duvar ortasında, cezaevi ortamı içerisinde, baba figürü ve aile ortamını göremeden karakterlerinin ve hayata bakışlarının yeşerdiği en değerli periyotlarında ağır ruhsal travmalara maruz kalmaktadırlar. Cezaevlerindeki çocuklar sağlıklı beslenememekte, çocuk tabibi olmadığı için tedavi imkanları yetersiz kalmakta ve oyun oynama hakkından bile yoksun kalmaktadır.”

“Dışarıdaki çocukların cezaevi ziyaretleri çocuklarda tahribat yaratmakta”

“Anne ve baba tutukluluğu ve mahkumiyetinde dışarıda bulunan çocukların cezaevi ziyaretleri çocukların bünyelerinde tahribat yaratmaktadır. Anne ve babanın yahut bunlardan birinin çocuğun gözleri önünde yakalanması, tutuklanması ve anne ve baba ziyaretlerinin ceza ve tevkifevlerinde gerçekleştirilmesi çocukların inançta hissetme ve bellilik gereksinimlerine ağır bir darbe vurmaktadır.”

“Kaçma ve kanıt karartma kuşkusu olmayan bayanların tutuklanmaması gerekir”

“Anne tutukluluğu ve ceza infazı süreçlerinin çocuklar açısından daha az ruhsal hasarla geçirilebilmesi için çocuklarıyla birlikte ikameti makul, kaçma ve kanıt karartma kuşkusu olmayan bayanların tutuklanmaması gerekir. Bunun için başka bir yasal düzenlemeye de muhtaçlık yoktur. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda bir isimli önlem olarak öngörülen tutukluluğun cezalandırmaya dönüşmemesi için tutuksuz yargılamanın asıl, tutuklu yargılamanın istisna olduğu unsurunun ve öteki yasal koşulların sıkı bir biçimde uygulanması kâfi olacaktır.”

“Anne ve baba tıpkı anda cezaevinde bulunmamalı”

“Ceza infazı açısından ise anne ve babanın tıpkı anda ceza ve tevkifevinde bulunmasının önüne geçilmesi gerekir. Sadece annesinin yahut hem annesi hem de babasının tutuklu yahut hükümlü olması nedeniyle ceza ve tevkifevlerinde bulunan çocuklar, maddi yoksunluklarının yanı sıra ağır ruhsal travmalara maruz kalmaktadır.”

15 Yaşa kadar çocukları kapsayan infaz ertelemesi ’18 yaşından küçük tüm çocukları’ kapsayacak halde yasalaştırılmalı”

“Geçtiğimiz mayıs ayında TBMM’ye sunulan Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’da değişiklik öngören kanun teklifinde “15 yaşından küçük çocuğu olan annelerin cezaları, çocuğun babasının ölmüş olması ya da cezaevinde olması durumunda erteleneceği” yer almaktaydı. Fakat bu karar TBMM Genel Kurulu’nda kanun teklifinden hiçbir münasebet gösterilmeden çıkarıldı. DEVA Partisi olarak kelam konusu kararın “tutukluluğu” ve “18 yaşından küçük tüm çocukları” da kapsar halde tekrar ele alınması ve bu yasama periyodunda vakit kaybedilmeden maddeleştirilmesi davetinde bulunuyoruz.”

 

 

 

Kaynak:t24