Kasım 26, 2021

Dokuz Eylül Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı! Başvurular ne zaman sona eriyor?

ile admin

Dokuz Eylül Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (b)fıkrasına  53 Hemşire, 4 Sıhhat Teknikeri, 1 Röntgen Teknisyeni, 1 Dayanak İşçisi olmak üzere toplamda 59 kontratlı işçi alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu ve dengi okullardan mezun olma kuralı ortaya kurum, tüm adayları KPSS puanı temel alınarak istidam edecek. İşte 2021 Kasım ayı işçi alımı.. 

Dokuz Eylül Üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaatları 23 Kasım 2021 tarihi prestiji ile başlayıp, 6 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar gerekli evraklarla birlikte müracaat müddeti içerisinden üniversite hastanesinin insan kaynakları kısmına şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

1- Müracaat Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)

2- Diploma yahut Mezuniyet Evrakının ön ve art yüzlü fotokopisi (1 adet)

3- 2020 yılı KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı (1 adet)

4- Fotoğraf (1 adet)

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair evrak (Terhis, tecil, muaf vb.)

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik misyonunda bulunmamak veyahut ertelemiş olmak, misyona başlamasına pürüz hali bulunmamak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla, misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü unsuru uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Kelam konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır

1- 2020 yılı KPSS imtihanına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim yahut Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı temel alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil kaidesine uygun olması gerekmektedir.

2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan “Aranan Nitelikler” in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Tüm konumlar için ilgili ünitenin idaresi tarafından belirlenecek saatlerde misyon yapma (gece dahil) kaidesini kabul etmek, vardiyalı ve nöbet yöntemi çalışmasına mani durumu bulunmamak.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler” kararı mucibince bu hususa muhalif durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

Kaynak:haber7