Kasım 26, 2021

En az KPSS 60 puan ile Balıkesir üniversitesi personel alımı! Son başvuru ne zaman?

ile admin

Balıkesir üniversitesi en az lise mezunu ve dengi okullardan mezun olmak şartı ile 15 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. Alım yapılacak takım ve kontenjanlara ait merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan kaidesi arıyor. İşte BÜ kontratlı işçi alımı ayrıntıları…

Balıkesir üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaatları 22 Kasım 2021 tarihinde başlayıp 6 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar müracaat mühleti boyunca Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi Balıkesir adresine şahsen müracaatta bulunabilecek. Eksik evrak, faks, internet yahut posta ile yapılacak müracaatlar mutlaka kabul edilmeyecek.

1- Fotoğraflı müracaat formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4- 2O2O yılı KPSS sonuç dokümanı.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.}

5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş deneyimini gösterir onaylı belge/ iştirak belgesi/ sertifika,

6- Daha evvel çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir evrak.

1. Tercih edilecek konumun karşısında yer alan kuralları taşıyor olmak ve belgelendirmek.(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri vakit evrakın 8eçerlilik müddetinin dolmamış olması gerekir.)

2. Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi 01/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu unsurunda yer alan kuralları taşımak.

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet tarzı çalışmaya mani bir durumunun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususunun “Bu biçimde istihdam edilenler. hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması. 6- Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, kontratta belirtilen koşulları yerine 8etirmeyen adayların mukaveleleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

RESMİ İLAN METNİ

Kaynak:haber7