Ekim 14, 2021

Eşinin cep telefonuna casus yazılım yükleyen kadına AYM’den kötü haber

ile admin

Anayasa Mahkemesi, Edirne’de eşinin telefonuna casus program yükleyen ve elde ettiği kanıtları boşanma davasında kullanan bayan hakkında yürütülen ceza soruşturmasının tesirli yürütülmediğini belirterek,  yine yargılama kararı verdi.

Edirne Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen bir boşanma davasında, bayan, eşinin telefonunda bulunan bildiri içerikleri, ses kayıtları, görüntüler ve bir adet fotoğrafı mahkemeye sundu.

Adam, kullandığı cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım ile tüm ferdî datalarının ele geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde, tüm ferdî dataları, e-devlet şifresi, banka hesap bilgileri, toplumsal medya yazışmaları, arama kayıtları, GPS yer bildirim kayıtları, fotoğrafları ile görüntülerin özel hayatın kapalılığı ve şahsî bilgilerin korunması haklarına muhalif olarak ele geçirildiğini vurguladı.

Beraat etmişti

Başsavcılık kocanın şikayeti üzerine iddianame hazırladığı iddianamede, bayanın bilgileri hukuka karşıt olarak verme yahut ele geçirme, özel hayatın kapalılığını ihlal, şahıslar ortasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması cürümlerinden cezalandırılmasını istedi. Lakin mahkeme, bilgileri boşanma davası dışında kullanma niyeti olmadığı gerekçesiyle bayanın beraatine karar verdi.

Temyiz evresinde Bölge Adliye Mahkemesi’nden de olumlu sonuç alamayan koca B.Y. Anayasa Mahkemesi’ne kişisel müracaatta bulundu.

Yüksek Mahkeme inceleme sonunda şu değerlendirmelerde bulundu:

Derece mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal teminatlara muhalif olduğu açıktır.

Sonuç olarak tesirli bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken müspet yükümlülüğün gerektirdiği koşulların somut olayda yerine getirilmediğinden Anayasa’nın 20. hususunda düzenlenen özel hayata hürmet hakkı kapsamında şahsî dataların korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

Olayın aydınlatılmasına yönelik temelli argümanların mahkeme tarafından araştırılmaması, incelemenin derinleştirilmemesi, somut olaya uygun olmayan münasebetlerle sonucu ulaşılması nedeniyle özel hayata hürmet hakkı kapsamındaki şahsî dataların korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Buna nazaran ihlalin mahkemenin süreçlerinden kaynaklandığı anlaşımaktadır. İstinaf mercii de ihlali gidermemiştir.

Tekrar yargılama

Anayasa Mahkemesi tüm değerlendirmeler sonunda şu karara vardı:

Şahsî bilgilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ait savın kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa’nın 20. unsurunda teminat altına alınan özel hayata hürmet hakkı kapsamında şahsî bilgilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine,

Kararın bir örneğinin şahsî dataların korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yine yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Kaynak:t24