Ekim 14, 2021

Fehmi Koru: İktidara yakın vakıf fişleme mi yapmış, ne yani yeni bir ‘Paralel Devlet Yapılanması’ mı?

ile admin

* Fehmi Koru

Zihnimi zorlayarak evvel şu soruya yanıt aradım:

“Toplumun ‘Cemaat’ diye bildiği, kendilerinin ‘Camia’ yahut ‘Hizmet Hareketi’ diye bilinmek istediği, 15 Temmuz’a (2016) hakikat yol alınırken ‘FETÖ’ diye anılmayan başlanmış ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında taraftarı olmak yargılanmayı gerektirmiş bir yapı vardı; yargının o yapı için kullandığı ‘hukuki’ kavram neydi?” 

O kavram ‘Paralel Devlet Yapılanması’ (PDY) değil mi?

PDY içinde yer alanlar ile ilgili açılmış davalara savcıların sunduğu iddianamelerde ve mahkumiyet kararlarında yer alan suçlamalar neydi pekala?

 diye özetlenebilecek suçlamalar…

Yapının üyeleri yanında, suçlanan hususlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan, bilse tasvip etmeyecek, hele darbe teşebbüsüyle irtibatlarından haberi olsa bunu ilgililere ihbardan çekinmeyecek beşerler bile, PDY üyesi oldukları teziyle yargılanıyor ve mahkum da ediliyorlar.

Son beş-altı yıldır PDY ile uğraş yaşanıyor ülkemizde.

Durum buyken, eğitim kurumu ve yurtlar açmış, gençlerle yakından ilgilendiği bilinen nispeten yeni bir vakfın -kuruluş tarihi 2014- devlet içerisinde yapılanmak için seferber olduğuna dair evraklar şu günlerde ortalığa dökülüverdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) isimli vakıfta misyon yapmış biri, ülke çapında örgütlenmiş olan vakfın tuttuğu fişlerle iç yazışmalarını bir gazeteciye ulaştırmış.

Ortaya dökülen evraklar, vakfın Anadolu örgütlerinden ulaştırılan referanslara sahip şahısları devlete yerleştirme çabası içerisinde olduğunu gösteriyor.

Yeni bir ‘Paralel Devlet Yapılanması’ görüntüsü bu.

Şimdi yaşanmakta olan sürecin tazeliğini düşünerek dokümanların doğruluğuna inanmakta zorlandım. Akabinde, vakfın zirve yöneticisi, “İftiraya uğradık, dokümanlar sahte” diye açıklama yapınca argüman sahibine ve onun argümanlarını yayanlara içimden kızdım da.  

Fakat çok geçmeden “İftira” diyen zirve yönetici ekran karşısında evrakları doğrulayıverdi. Dokümanları gizlice kopyalamış içlerinden bir kişi, sonra da yayması için onları bir gazeteciyle paylaşmış…

Argüman güya doğruymuş üzere bir mahiyet kazanmış oldu.

TÜGVA’nın Anadolu örgütlerinden birinde yakın vakte kadar misyon yapmış biri de açık kimliğiyle savların gerçek olduğuna dair açıklamalar yapmakta. Detaylara da girmiş lakin şu kadarı bile mevzuyu anlamak için kâfi: “Yönetici olduğumda şahit oldum. Paylaşılan evrakların hepsi hakikat. Üstelik bunlar daha işin görünen kısmı.”

Akıl alır üzere değil.

Hala yargılaması süren ‘Paralel Devlet Yapılanması’ olayı yaşanmamış olsa, rastgele bir sivil toplum örgütünün öğrenciler ve gençlerle ilgilenmesi, onların iş bulmalarına yardımcı olması, hatta bu maksatla iş bulmalarını kolaylaştırmak için müzaherette bulunması rahatlıkla savunulabilirdi.

 

Sivil toplum örgütlerinin bu tıp çalışmalar yürütmesinde yadırganacak bir istikamet olmayabilirdi.

Bahis hukuk alanında ‘devlete sızmak’ olarak görülüp buna cüret edilmesi ‘terör eylemi’, yapan kuruluşlar da ‘terör örgütü’ sayıldığı için, yapıldığı argüman edileni savunmak bugün pek mümkün görünmüyor.

Fişlemeyi yapan ve yakın gördüklerinin devlette misyon alabilmesi için yardımcı olduğu argüman edilen vakfın bilinen bir özelliği var: Yöneticileri iktidara yakın. Kurucularından biri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan

Yani? 

Tavsiyesi devlet kurumları tarafından dinlenebilecek bir vakıf TÜGVA.

Daha geçen hafta İstanbul’un Adalar vapur iskelesinin üst katının Büyükşehir belediyesinden TÜGVA’ya kiralandığı, TÜGVA’nın da orayı bir diğerine devrettiğinden kamuoyu bilgi sahibi olmuştu. Mahkeme kiralamayı iptal edip yeri belediyeye geri verme kararı aldığı halde direniş gösterildiği haberiyle…

Dokümanları toplumsal medya hesabından yayımlayan gazeteci Metin Cihan fişlerde yer alan yüzlerce ismin üzerlerini siyah kalemle perdelemiş, lakin kendisinin o isimleri görebildiği muhakkak. İsimlerden kimlerin hangi devlet kurumuna başvurduğu, imtihan ve mülakatlarda başarılı olup olmadığı kolay kolay tespit edilebilir.

Örgütün zirve yöneticisinin doğrulayan açıklamasına nazaran, belgeleri ‘içeriden’ biri dışarıya sızdırmış.

Daha önce ‘içeride’ görev almış birinin evrakları doğrulaması örgütte rahatsızlık duyan diğerlerinin da var olabileceğini akla getiriyor.  

Hususun dallanıp budaklanması beklenebilir.

Aslında bu kadarı bile yapılanın yanlışlığını fark etmek açısından kâfi.

Bu olay da yeni bir ‘Paralel Devlet Yapılanması’ (PDY) sayılacak mı?

Sayılmayacaksa, daha evvel gibisi cinsten teşebbüsleri yüzünden ‘PDY’ sayılarak hala yargılanmakta -ve hatta mahkum edilmekte- olanlara ne denilecek?

Birinci ortaya saçılan bilgiler dışarıdan bakana bu izlenimi veriyor; lakin yeniden de vakfın kurumsal kimliğini temsil edenlerin topluca yapacakları bir açıklamayı ve savlar üzerine herhalde harekete geçmesi beklenebilecek isimli soruşturmayı beklemek gerekecek.

İmgenin yanlış olmasını o kadar dilek ediyorum ki…


*Bu yazı fehmikoru.com adresinden alınmıştır.

Kaynak:t24