Ekim 14, 2021

Gayrisafi Milli Hasıla 2020’de yüzde 17.5 arttı

ile admin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Yılı Kurumsal Dal Hesapları datalarını açıkladı

TÜİK datalarına nazaran; Gayri Safi Ulusal Hasıla (GSMH) 2020 yılında bir evvelki yıla nazaran yüzde 17,5 artarak 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL oldu.

GSMH, 2020’de bir evvelki yıla nazaran yüzde 17,5 arttı. GSMH, geçen yıl 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL’ye yükseldi.

Mali olmayan şirketlerin katma kıymet içindeki hissesi yüzde 57,9 oldu

TÜİK datalarına nazaran; mali olmayan şirketler, toplam iktisatta yaratılan katma bedele en fazla katkıyı yapan dal oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma bedel içindeki hissesi, yüzde 57,9 olarak gerçekleşti. Bu dalı sırasıyla hane halkı ile genel devlet takip etti.

Toplam Gayrisafi Tasarrufun GSYH’ye oranı yüzde 26,8

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı, 2020 yılında toplam iktisat için yüzde 26,8 oldu. Bu oran, mali olmayan şirketler için yüzde 16,7, hane halkı için yüzde 7, mali şirketler için yüzde 4,1 ve genel devlet için yüzde -0,9 olarak hesaplandı.

Gayrisafi Hanelhalkı Tasarrufunun harcanabilir gelire oranı 10.9

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı da 2019 yılında yüzde 12,8 iken 2020 yılında yüzde 10,9’a düştü.

Net borç verme/net borç alma sürecinin GSYH’ye oranı, toplam iktisat için 2020 yılında yüzde -5,1 oldu

Toplam iktisat, 2019 yılında GSYH’nin yüzde 1’i ile net borç veren pozisyonunda iken 2020 yılında yüzde 5,1’i ile net borç alan konumunda yer aldı.

Kaynak:t24