Kasım 26, 2021

İyi hal indirimi nedir? İyi hal indirimi ile ceza ne kadar indirilir?

ile admin

Failin işlediği cürüm karşılığında alacağı cezayı kısmi olarak hafifletebilmesinin hukuksal karşılığı yeterli hal indirimidir. Düzgün hal indiriminde failin alacağı ceza 25 yılken 20 yıla düşürülmesi kelam hususudur. Güzel hal indirimi, failin işlediği suça ve alacağı cezaya nazaran farklılıklar göstermektedir. Bunun belirlenmesi Türk Ceza Kanununun 62. unsurunda geçen ‘Fail faydasına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezası yerine, müebbet mahpus; müebbet mahpus cezası yerine, yirmi beş yıl mahpus cezası verilir. Öbür cezaların altıda birine kadar indirilir.’ sözüne nazaran uygulanır.

  • Failin toplumsal ilgileri

  • Failin geçmişi hayatı

  • Failin hata işledikten sonraki süreçte yaptıkları

  • Failin yargılama süreci boyunca sergilediği hal ve hareketleri

  • Ceza sonrasında failin hayatını ne kadar etkilediği prensipleri dikkate alınarak düzgün hal indirimi uygulanır ve sanığın aldığı cezadan en fazla 1/6 indirim uygulanır. Düzgün hal indirimi bazen aksine de dönebilir. Yanı sanık hiçbir kriteri karşılamıyor bilakis tehlike arz ediyorsa cezası arttırıla da bilir. 

Üstte belirlenen kurallara nazaran faile uygun hal indirimi uygulanabilir. Güzel hal indirimi hiçbir vakit tıpkı oranda uygulanamaz. Yeterli hal indirimi ferdî bir kıymetlendirme sonucu tek bir sanığa uygulanır. Yani güzel hal indirimi, her sanık için farklı başka uygulanır. Sanığın kabahati işlemesinin öncesinde ve sonrasında yaşadığı hayat şekli, hal ve hareketleri kıymetlendirilerek cezasından en fazla 1/6 oranında indirim alabilir. Halk ortasında yanlış bilinen bir gerçek ise sanığın hakim karşısında grup elbise giyinip kravat taktığında güzel hal indiriminden yararlandığını sanmasıdır. Bu durumun hukuksal bir gerçekliği yoktur. 

Davalarda yeterli hal indirimi en fazla 1/6 oranında uygulanır. Bu durum cezadan cezaya nazaran de değişkenlik gösterir. Düzgün hal indirimi şu kriterlere nazaran yapılır:

Ağırlaştırılmış müebbet müebbet mahpusa düşürülür. 

Müebbet mahpus ise 25 yıla düşürülebilmektedir. 

Öbür cürümler ise 1/6 oranına nazaran hesaplanarak düşürülebilir. 

Kaynak:haber7