Ağustos 3, 2021

Kamuya KPSS şartsız ve şartlı en az İlköğretim mezunu 2.495 memur ve personel alımı! Ağustos ayı kamu ilanları

ile admin

Kamu Kurum ve Kuruluşlara en az İlköğretim mezunu memur ve kontratlı işçi alımı yapılacağına dair ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Ağustos ayı içesinde en az KPSS 60 ve KPSS puanı olmaksızın toplamda 2.495 memur, takımlı ve kontratlı işçi istidamı sağlanacak. Birçok kurum alım yapacağı takımlara ve müracaat ayrıntılarına ait ayrıntıları yayınladıkları ilan ile adaylara duyurdu. İşte 2021 Ağustos ayı memur, kontratlı işçi ve emekçi alım ilanları…

2021 Ağustos Ayı Memur, Takımlı ve Kontratlı İşçi Alımı Yapacak Kurumlar!

2021 Ağustos ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS kaideli ve KPSS koşulsuz olmak üzere toplamda 2.495 memur ve işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;

 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 37 Kontratlı Sıhhat İşçisi Alacak

 • Atatürk Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak

 • Ege Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi Alacak

 • Hakkari Belediye Başkanlığı 10 Memur Alacak

 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 36 Kontratlı İşçi Alacak

 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi Alacak

 • Düzce Üniversitesi 6 Adet Kontratlı İşçi Alim İlanı

 • Bursa Uludağ Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak

 • Kırıkkale Üniversitesi 132 Kontratlı İşçi Alacak

 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilgem 60 Proje Çalışanı Alacak

 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilgem 66 Proje İşçisi Alacak

 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilgem 2 Proje İşçisi Alacak

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 Kontratlı İşçi Alacak

 • Şahsî Dataları Müdafaa Kurumu 10 Şahsî Bilgileri Müdafaa Uzman Yardımcısı Alacak

 • Ticaret Bakanlığı 750 Kontratlı İşçi Alacak

 • İrtibat Bakanlığı 30 Uzman Yardımcısı Alacak

 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak

 • Boğaziçi Üniversitesi 25 Kontratlı İşçi Alacak

 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) TÜSSİDE 23 Proje Çalışanı Alacak

 • 2021 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 712 Öğrenci Temini Yapılacak

 • 2021 Yılı Jandarma Ve Kıyı Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 Öğrenci Temini Yapılacak

 • Çanakkale Belediye Bakanlığı 12 Memur Alacak

 • Selçuklu Belediye Bakanlığı 15 Memur Alacak

 • Samsun Büyükşehir Belediye Bakanlığı 110 Memur Alacak

 • Çankaya (Ankara) Belediye Bakanlığı 80 Zabıta Memuru Alacak

 • Mersin Su Ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü 20 Memur Alacak

Müracaat Koşulları Neler?

Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından memur ve işçi alımı genel müracaat koşulları aşağıda belirtildiği üzere;

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kurallarını taşımak.

7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda misyona başlamasında bir sakınca bulunmamak. 

Kaynak:haber7