Ekim 14, 2021

KOBİ’lere yönelik ticari alacak sigortası tarife ve talimatında değişiklik

ile admin

Alacak sigortası kaideleri ortasında yer alan işletmelerin yıllık yurt içi satışlardan elde ettiği cironun 125 milyon TL’den az olması şartının, gerekli görülmesi halinde bu fiyatın yüzde 20’sine kadar artırılabilmesine yönelik karar ‘yüzde 40’ına kadar’ halinde değiştirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik devlet takviyeli ticari alacak sigortasına ait tarife ve talimat bildirisinde değişiklikler yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bildirisine nazaran, alacak sigortası temini kapsamında genişlemeye imkan tanıyan bir karar eklendi.

Buna nazaran alacak sigortası kaideleri ortasında yer alan ve sigorta sağlanacak işletmenin yıllık yurt içi satışlardan elde ettiği cironun 125 milyon TL’den az olması şartının, gerekli görülmesi halinde bu meblağın yüzde 20’sine kadar artırılabilmesine yönelik karar “yüzde 40’ına kadar” formunda değiştirildi.

KOMİTE ORANI YÜZDE 15’TEN 17’YE ÇIKARILDI

Tıpkı unsura eklenen fıkra uyarınca, KOBİ’lerin poliçe yenileme süreçlerinde bu şart, 300 milyon TL olarak, prim hesabında ise bildirimde yer alan prim tablosunun son satırındaki oranlar ve kredi limiti hesaplamasında kredi limit tablosunun son satırındaki meblağ uygulanacak.

Bildirimin 5. hususunda yapılan değişikliğe nazaran, prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği ‘cirosu’ yerine ‘cirosunun tamamı’ temel alınacak.

Hesaplanan prim fiyatının 2 bin TL’nin altında çıkması durumunda, prim fiyatının 2 bin TL olarak kabul edilmesi uygulamasında, fiyatlar 3 bin TL olarak değiştirildi.

Alacak sigortası kapsamında yapılacak risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmeye verilecek risk skoru, prim hesaplamasını etkilemeyecek.

Bildirimle ayrıyeten, sistem kapsamında düzenlenen sigorta kontratları için vergi ve başka yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim meblağı üzerinden uygulanacak kurul oranı yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkarıldı. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komite ödemesi peşinen yapılacak. (REUTERS)

Kaynak:sözcü