Ekim 14, 2021

Kocasının telefonuna casus yazılım yükleyen kadına kötü haber

ile admin

Anayasa Mahkemesi, kocasının telefonununa casus yazılım yükleyerek tüm bilgilerini takip eden bayana beraat veren mahkeme kararını bozdu. Yüksek Mahkemenin oy birliğiyle verdiği kararda, “Eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımın anayasal garantilere alışılmamış olduğu açıktır” denildi. Bayan tekrar yargılanacak.

Ezine Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen bir boşanma davasında, bayan, kocasının telefonunda bulunan ileti içerikleri, ses kayıtları, görüntüler ve bir adet fotoğrafı mahkemeye sundu.

Adam, kullandığı cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım ile tüm şahsî datalarının ele geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde, tüm ferdî bilgileri, e-devlet şifresi, banka hesap bilgileri, toplumsal medya yazışmaları, arama kayıtları, GPS yer bildirim kayıtları, fotoğrafları ile görüntülerin özel hayatın kapalılığı ve ferdî bilgilerin korunması haklarına karşıt olarak ele geçirildiğini vurguladı.

BERAAT ETTİ

Başsavcılık kocanın şikayeti üzerine iddianame hazırladığı iddianamede, bayanın dataları hukuka muhalif olarak verme yahut ele geçirme, özel hayatın kapalılığını ihlal, şahıslar ortasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması cürümlerinden cezalandırılmasını istedi. Lakin mahkeme, bilgileri boşanma davası dışında kullanma niyeti olmadığı gerekçesiyle bayanın beraatine karar verdi.

Temyiz kademesinde Bölge Adliye Mahkemesi’nden de olumlu sonuç alamayan koca B.Y. Anayasa Mahkemesi’ne ferdî müracaatta bulundu.

Yüksek Mahkeme inceleme sonunda şu değerlendirmelerde bulundu: 

  • Derece mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal teminatlara muhalif olduğu açıktır.
  • Sonuç olarak tesirli bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken olumlu yükümlülüğün gerektirdiği kuralların somut olayda yerine getirilmediğinden Anayasa’nın 20. hususunda düzenlenen özel hayata hürmet hakkı kapsamında ferdî bilgilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.
  • Olayın aydınlatılmasına yönelik asıllı tezlerin mahkeme tarafından araştırılmaması, incelemenin derinleştirilmemesi, somut olaya uygun olmayan münasebetlerle sonucu ulaşılması nedeniyle özel hayata hürmet hakkı kapsamındaki şahsî dataların korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Buna nazaran ihlalin mahkemenin süreçlerinden kaynaklandığı anlaşımaktadır. İstinaf mercii de ihlali gidermemiştir.

BAYAN YİNE YARGILANACAK
Anayasa Mahkemesi tüm değerlendirmeler sonunda şu karara vardı: 

  • Şahsî bilgilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ait argümanın kabul edilebilir olduğuna,
  • Anayasa’nın 20. hususunda garanti altına alınan özel hayata hürmet hakkı kapsamında ferdî dataların korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine,
  • Kararın bir örneğinin şahsî bilgilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için tekrar yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Kaynak:sözcü