Ağustos 3, 2021

KPSS 70 puan ile İtfaiye ve Zabıta memur alım ilanı! Başvurular başladı mı?

ile admin

Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı yayınladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam istidam edilmek üzere toplamda 110 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı yapılacak. Müracaat tarihinden kurallarına kadar merak edilen tüm ayrıntıları adaylara açıklayan belediye, KPSS’den 70 puan alma kaidesi arıyor. İşte 2021 Memur alımına ait merak edilen ayrıntılar…

Müracaat Tarihi Ne Vakit?

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye alımı müracaatları 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 20 Ağustos 2021 tarihine kadar ağlık çalışanı nezaretinde uzunluk ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi. Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen müracaat edebilecek. 

Müracaat Kaideleri Neler?

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş olmak,

e. Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak,

f. İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kaidelerini taşımak,

Özel Müracaat Kuralları Neler?

a. İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri takımları için, mezun olunan okul prestijiyle tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak,

b. Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 Sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) bendinde belirtilen kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A hususu ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A unsurunda yer alan özel kaidelere nazaran zabıta memuru ve itfaiye eri takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. İtfaiye Eri takımına başvuracak adaylar için sıhhat açısından kapalı yer, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma koşullarına uygun olmaları,

f. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak,

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak:haber7