Kasım 26, 2021

KPSS 70 puan ile zabıta memuru alımı yapılacak! Başvurular ne zaman bitiyor?

ile admin

Esenler Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere bayan ve erkek Zabıta Memuru alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilan ile müracaat koşullarından tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan kuralı arıyor. İşte 2021 Kasım ayı zabıta alımına ait her şey….

Esenler Belediyesi zabıta memuru alımı müracaatları 10 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 14 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar gerekli dokümanlar ile birlikte müracaat tarihleri içerisinde Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaatta bulunabilecek. 

Posta ile yahut öbür biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

1. Müracaat Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)

2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

3. Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği,e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

5. KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair evrak.

7. Vazifesini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Müracaat formuna yapıştırılacak.)

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kurallarını taşımak 

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil kuralını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 tipinde Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan tiplerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

2. Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda yer alan özel kaidelere nazaran zabıta memuru takımlarına baĢvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce bavvuru evrakları teslim alınmadan evvel yapılacaktır.)

4. İmtihanının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

RESMİ İLAN METNİ

Kaynak:haber7