Ekim 14, 2021

Kritik toplantı sonrası açıklandı: Türk Dünyasının kalkınması için önemli

ile admin

Türk Kurulu Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya Türk Kurulu Üye ve Gözlemci Devletlerinin Ulaştırmadan Sorumlu Bakanları ile Türk Kurulu Aksakallar Keneşi’nin Türkiye üyesi Binali Yıldırım onur konuğu olarak katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Kurulu ülkelerinin 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1,1 trilyon dolar seviyesindeki ekonomik büyüklüğüyle, global bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluk olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, “Bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi için iş birliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücümüzü açığa çıkartmalıyız. Çünkü global salgının tüm dünyada olduğu üzere ülkelerimizde de yol açtığı tesirleri lakin yakın ve aktif iş birliğimizle bertaraf edebiliriz. Eminim ki, Türk dünyası bu düşünceli devri de güçlenerek atlatacak ve umuyorum ki ulaştırma bağlantılarımız en az ziyanla kaldığı yerden devam edecektir.” dedi.

“GEÇİŞ DOKÜMANLARINDA YAŞANAN MEŞAKKATLERİN TİCARETİMİZİ ENGELLEMESİNE MÜSAADE VERMEMELİYİZ”

Son iki yılda, ulaştırma bölümünün eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya kaldığını, üretimdeki daralma ve hudut geçişlerindeki kısıtlamaların yük nakliyatında büyük zahmetlere sebep olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Salgın tedbirleri nedeniyle kara yolu nakliyecilik operasyonlarında birtakım kısıtlamalar hala devam etse de son periyotta iktisadın ve nakliyat bölümünün salgın şartlarına ahenk sağlamasıyla milletlerarası karayolu nakliyeciliği pazarında hafif bir toparlanma görüyoruz. Lakin üzülerek altını çizmek isterim ki iktisattaki bu toparlanma karşısında kara yolu geçiş evrakları, epey yetersiz kalmaktadır. Geçiş dokümanlarında yaşanan bu kahırların ticaretimizi engellemesine müsaade vermemeliyiz.”

Nakliyeciliğin ve ticaretin önündeki mahzurları kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Türk Kurulu bünyesinde ortak menfaatlere bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi ve hayata geçirmemesinin gerekliliğine işaret eden Karaismailoğlu, bu doğrultuda, salgın sonrası devirde dost ve kardeş ülkeler ortasında nakliyatın özgürleştirilmesi, ikili ve transit karayolu geçiş evrakı kotalarının kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Türk Kurulu bünyesinde çalışmaları süren taslak Kombine Nakliyat Mutabakatının acilen hayata geçirilmesi gerekliliğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Devlet Liderlerimizin son Tepe Bildirisi’nde yer alan bu taraftaki talimatları da hepimizin malumudur. Muahedeyi hayata geçirdiğimizde kombine nakliyat operasyonları ve Hazar geçişlerini kayda bedel biçimde teşvik edeceğiz ve hepimizin değer atfettiği Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridorunun Avrasya taşımalarındaki hissesini kıymetli ölçüde artırmış olacağız.”

“BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU TÜRK DÜNYASININ EKONOMİK KALKINMASI İÇİN ÖNEMLİ”

Türk Kurulu ülkeleri ortasındaki fiziki kontağın en kıymetli ve stratejik bileşenlerinden olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun (BTK), Türk dünyasının ekonomik kalkınması ve refahı için ehemmiyetinin büyük olduğunu belirten Karaismailoğlu, salgın sürecinde İran-Türkmenistan hududunun kapanmasıyla, BTK sınırının değerine bir kere daha şahit olduklarını, bu hatta, 2021 yılının Birinci 9 ayında yük nakliyeciliğinde bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 68 artış sağlandığını aktardı.

Lojistik operasyonlarda sorun teşkil eden yüksek geçiş fiyatları ve sistemsiz seferler mevzularını ortak gayretlerle acilen çözüleceğine ve Hazar geçişlerini dilek edilen rekabetçi güzergaha dönüştürüleceğini umduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Takdir edersiniz ki, salgın sonrası periyotta de bu güzergahın faal kullanımı için Hazar Geçişlerinde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması kritik bir kıymete sahip ve biz Türkiye olarak, bu çerçevede atılacak tüm adımlara dayanak vermeye hazırız.” diye konuştu.

YILDIRIM’DAN TÜRK KURULU ÜLKELERİ ORTASINDAKİ TİCARETİN UMUT VERİCİ OLDUĞU AÇIKLAMASI

Türk Kurulu Aksakallar Keneşi’nin Türkiye üyesi Binali Yıldırım da Türk Kurulu’nun üye devletlerin değişen gereksinimlerine bağlı olarak birçok alanda somut sonuçlar elde ederek kardeşlik bağlantıları ortamını güçlendirdiğini, teşkilatın muvaffakiyetlerinin direkt bir sonucu olarak 2018’de Macaristan’ın Gözlemci Üye, 2019 yılında Özbekistan tam üye olarak katıldığını tabir etti.

Türk Devletlerinin kıymetli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirten Yıldırım, “Gerçek potansiyelinin çok altında olmasına karşın 6 Türk Kurulu ülkesi ortasındaki toplam ticaret de umut vericidir. 2016-2019 devrinde ülkelerimiz ortasındaki toplam ticaret hacmi yaklaşık yüzde 22 artışla 16 milyar dolara ulaşmıştır. Elbet bu sayı koronavirüsten olumsuz etkilenmiştir ve hala olumsuz tesirleri sürmektedir. Fakat salgın şartlarının ortadan kalkmasıyla daha büyük ikili ticaret sayılarına ulaşacağımızdan eminiz.” diye konuştu.

Yıldırım, nakliyatın ülkeler ortasında gelişmiş ticari ilgiler kurmanın anahtarı olduğunu, bu sebeple tüm Türk Kurulu Doruklarında Devlet Liderlerinin, üye ülkeler ortasında ulaştırma iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye’den geçen Trans-Hazar Koridoru’nun verimli ve sürdürülebilir bir geçiş yolu haline getirilmesine büyük değer verdiğini kaydetti.

Türk Kurulu’nun eforlarını şahsen takdir ettiğini ve evvelki misyonlarında olduğu üzere Kurulun Aksakalı olarak da çalışmalarını desteklemek için gayret göstereceğini belirten Yıldırım, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Trans-Hazar Koridoru’nu, kota sisteminin özgürleştirilmesi, Ro-Ro gemilerinin sayısının artırılması, Ro-Ro fiyatlarının düşürülmesi ve sistemsiz Ro-Ro operasyonlarının ele alınması, transit geçiş fiyatlarının kaldırılması, ulaştırmanın dijitalleştirilmesi ve Hazar Limanları ve denizcilik şirketlerindeki muhakkak hizmetlerin özelleştirilmesi dahil, lakin bunlarla hudutlu olmamak üzere, verimli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir koridor haline getirecek her muhtemel aksiyon üzerinde çalışmalıyız.”

Toplantının sonunda Türkiye’nin Mersin Limanı ile Özbekistan’ın Kozmik Lojistik Hizmetleri (Taşkent), Akhtachi (Andijan) ve Termez Kargo Merkezi (Surkhandarya) ortasında Türk Kurulu Üye Devletlerinin Limanları Ortasında Kardeş Liman Münasebetleri ve İş birliğine Ait Mutabakat Zaptı imzalandı.

KAYNAK: AA

Kaynak:haber7