Kasım 25, 2021

Krizden kaçan dünya devleri Türkiye’ye geliyor! Türkiye in Çin out

ile admin

Milletlerarası Nakliyecilik ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) İdare Konseyi Lideri Ayşem Ulusoy, milletlerarası nakliyecilik bölümündeki gelişmelere ait değerlendirmede bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntı vakitler geçiren lojistik bölümünün, dinamik, süratli, yüksek kaliteli bir yapıya ve nitelikli insan kaynağına sahip olmasının avantajıyla süratli bir toparlanma sürecine girdiğini söz eden Ulusoy, bölüm olarak ihracata katkı sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Ulusoy, salgın sürecinde taşıma modlarına nazaran hava yolunda kargo uçaklarına talebin arttığını, deniz yolunda konteyner sayısındaki azalış sebebiyle navlunların yükseldiğini, kara yolunda yük sayısı ve iş hacimlerinde artışlar gerçekleştiğini, demir yolunun ise bu sürecin kurtarıcı taşıma modu olduğunu bildirdi.

Salgın sürecinde yaşanan sıkıntı dönemlerin ardından bazı ülkelerin Çin’den gelen ham hususlara yahut yan eserlere bağımlı olmanın, kriz devirlerinde büyük risk taşıdığının farkına vardığını vurgulayan Ulusoy, “Bu nedenle dünya genelindeki tedarikçilerin büyük kısmı, eser ya da hizmet aldıkları pazarları çeşitlendirme yoluna gittiler.  Pandemi sürecinde Çin’den gereğince hizmet ve tedarik sağlayamayan global şirketlerden kimileri, satın alma operasyonlarını Türkiye’ye yönlendirdi.  Global ticaretteki bu maksat değişimini pandemi şokuyla başvurulmuş süreksiz bir yol olarak değerlendirmiyoruz. Türkiye’ye yönelen satın alma eğilimleri artarak devam edecektir. ” diye konuştu.

“LOJİSTİK MALİYETLERİ ARTIYOR”

Ulusoy, Covid-19 devrinde maliyet artışlarına sebep olan en kritik sorunun konteyner krizi olduğuna işaret ederek, bu durumun konteynerle mal taşınan tüm kesimleri etkilediğini lisana getirdi. Bu durumun navlun artışlarına da sebep olduğuna dikkati çeken Ulusoy, kurdaki dalgalanmaların da lojistik operasyonları, ekipman, depo kiraları ve sarf gereç fiyatlarını etkilediğini anlattı.

Son devirde lojistik maliyetlerde pek çok sebepten kaynaklı artışların işletmelerin finansal performansını önemli oranda sekteye uğrattığını belirten Ulusoy, şu değerlendirmede bulundu:

“Lojistiğin toplam işletme maliyetlerinin içinde değerli bir hisseye sahip olması ve finansal performansı direkt etkilemesi sebebiyle şirketler kelam konusu masraflarını düşürmek ismine birçok strateji geliştirdi. Maliyet artışında en çok dikkat çeken sebeplerin kurlarda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt artırımları, otoyol ve köprü geçiş fiyatlarındaki yükseliş olduğu söylenebilir.”

“BULGARİSTAN İLE HUDUT KAPILARI EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMALI”

Ulusoy, ithalat-ihracat istikrarının bozulması ve hudut kapılarındaki beklemelerin de maliyetleri artırdığını tabir ederek, Kapıkule Hudut Kapısı’ndaki bekleme müddetlerinin dalı etkilediğini söyledi.

Buradaki sorunun Bulgaristan tarafından kaynaklandığını vurgulayan Ulusoy, şunları kaydetti:

“Türkiye daha çok yatırım yaptığı halde Bulgaristan tarafı buna karşılık verecek iyileştirmeleri yapmadı. Hudut kapısının Türkiye tarafında yapılan iyileştirmelerin verimli olması için Kapıkule ve Kapitan Andreevo hudut kapılarının eşgüdümlü çalışmalarının sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye tarafında yapılan iyileştirmeler maksada hizmet etmekte yetersiz kalıyor, araç süreç kapasitemizi her ne kadar artırsak da Bulgaristan tarafıyla da eşgüdümün sağlanması gerekiyor. Günlerce süren beklemeler ülkemizin araç filosu kapasitesinden en üst seviyede yararlanılmasını engellerken bu sebeple artış gösteren navlun fiyatları da ihracatçımızın dış pazarlarda rekabet gücünü azaltıyor. Kapıkule’deki araç kuyruğu sorunu yalnızca lojistik bölümünün değil, ülkemizin dış ticaret erbabını da çok yakından ilgilendiren bir problemdir. Bu sebeple temennimiz sorunun hemen tahlile kavuşturulmasıdır.”

Ayşem Ulusoy, ülkenin ihracatında kıymetli bir yeri olan konteyner taşımacılığındaki navlunun hala tepe düzeylerini koruduğunu ve bu düzeylerin 2022 boyunca ve hatta 2023’e sarkacak halde sürmesini kestirim ettiklerini belirterek, “Pandemi şartlarının hala geçerli olması, arz-talep dengesizlikleri, yeni jenerasyon konteyner gemilerine yapılan yatırımlar ve deniz konteyner nakliyeciliğinde faaliyet gösteren tertipli konteyner nakliyeciliği yapan armatörlerin piyasayı domine etmeleri de yüksek navlun düzeylerinin devam etmesine neden olmaktadır.” dedi.

Kaynak:haber7