Temmuz 13, 2021

Kurban Bayramı’nda seyahat edecekler dikkat! Yolcular kurban kesmekle yükümlü mü?

ile admin

Kurban Bayramı’na az bir müddet kala, kurban kısmıyla ilgili sorular araştırılmaya başlandı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının akabinde, seyahate çıkmak isteyenler, “Yolcular kurban kesmekle yükümlü mü?” sorusunu gündeme getirdi.

Bahisle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinden bir yazı yayınlayarak, “Yolcular kurban kesmekle yükümlü mü?” sorusunun karşılığını verdi.

YOLCULAR KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ MÜ?

Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 576). Fakat kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği üzere, bayram münasebetiyle yahut diğer bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir.

Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına mani değildir. Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, tekrar kurban kesmeleri gerekmez.

Kurban Bayramı’nın başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 63). Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara nazaran, seferîlik durumunda da tıpkı karar geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 383).

KURBAN ARİFESİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber’in zilhiccenin birinci dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet ediliyor.

Zilhiccenin birinci dokuz gününün, yani Kurban Bayramı’ndan evvelki dokuz günün oruçlu geçirilmesi güzeldir. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı’nın birinci günüdür. Birinci gününde ise Kurban Bayramı’nda da oruç tutulmaz. (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48; Kâsânî, Bedâiü?s-sanâî, II, 215, 218)