Ekim 14, 2021

MEB, ders kitaplarında yer alacak kriterleri belirledi

ile admin

Ulusal Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı ve başka eğitim araç-gereçlerinin niteliklerinin arttırılmasına yönelik tarz ve asıllar tekrar düzenlendi.

MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe nazaran, ders kitabı ve eğitim araçları nitelikleri Talim ve Terbiye Şurası Başkanlığınca belirlenen ders kitapları ve eğitim araçları ile bunlara ilişkin elektronik eğitim içeriklerine dair kriterlere uygun olarak hazırlanacak.

Ders kitaplarında aranan nitelikler, tarihi, kültürel, ulusal ve manevi kıymetleri kapsayıcı halde belirlendi.

Ders kitaplarının kalitesinin arttırılması maksadıyla kitap yazım sürecinde program geliştirme, ölçme ve kıymetlendirme ile rehberlik uzmanı bulundurulması zarurî hale getirildi.

Basılı malzemelerin yanı sıra çağın ihtiyaçları doğrultusunda dijital ve mekanik içeriklerin de yer alması hedeflendi.

Dijital ve mekanik içeriklerin uzman bireylerce incelenmesinin gerekliliği doğrultusunda “çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı” tarifi eklendi.

Türkçe ve yabancı lisan ders kitapları, dinleme ve izleme maharetini kazandırmaya yönelik elektronik eğitim içerikleri ile kadro halinde hazırlanacak ve değerlendirmeleri birlikte yapılacak.

Özel eğitim muhtaçlığı olan öğrenciler için hazırlanan ders kitapları ile engelli öğretmenler için hazırlanacak öğretmen kılavuz kitabında mani durumları dikkate alınacak.

KİTAPLARIN BİRİNCİ SAYFALARINDA YER ALACAK ÖGELER

Kitaplarda yer alacak Türk bayrağının, Türk Bayrağı Tüzüğü’ne uygun olması gerekiyor.

İkinci yaprak ve devamında, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarına ilişkin kitaplarda, yaprağın ön yüzünde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı’nın birinci iki kıtası, yaprağın art yüzünde Öğrenci Andı, üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ve fotoğrafın alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunacak.

İlkokul 4’üncü, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim ve yaygın eğitim kitaplarında, ikinci yaprağın ön yüzünde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı, yaprağın art yüzünde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ile fotoğrafın alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunacak.

AZINLIK OKULLARI YAHUT YABANCILARCA AÇILMIŞ ÖZEL OKULLARIN KİTAPLARI

Azınlık okulları yahut yabancılar tarafından açılmış özel okullar, kendi lisanlarında okutulmak üzere hazırladıkları veya hazırlattıkları ders kitapları ve bu kitapların yeminli mütercimlerce çeviri edilmiş bir nüshasını, incelenmek üzere ilgili hizmet ünitesi kanalıyla Başkanlığa gönderecek. Bu kitaplar, Başkanlıkça oluşturulacak kurulca incelenecek. Müracaat sahibi tarafından hazırlanmış ve okutulmakta olan ders kitapları, azınlık okullarınca kendi lisanlarına çevrilerek okutulmak istenmesi halinde ilgili hizmet ünitesi ile iş birliği yapılarak Başkanlıkça belirlenen yollara nazaran incelenecek.

Kitabın kimliğini belirleyici nitelikte bilgi yahut kenar süsü, sayfa numarası üzere simge ya da işaretler bulunan taslak ders kitapları incelemeye alınmayacak, incelemeye alınmış olsa dahi inceleme ve değerlendirmenin rastgele bir safhasında fark edilmesi halinde Heyetçe inceleme süreci durdurularak müracaat sahibine iade edilecek. İnceleme sürecinde yabancı lisan kitaplarında özel isim kullanılamayacak.

İNCELETME FİYATI

Özel yayınevleri tarafından hazırlanan taslak ders kitapları ile ders kitabı dışındaki başka eğitim araç-gereçleri fiyat karşılığında inceletilecek.

Özel yayınevleri tarafından hazırlanan taslak ders kitabı ve öteki eğitim araç-gereçleri için ilkokul taslak ders kitaplarının her biri için artışlar yapıldı. Yönetmeliğe nazaran, bu fiyatlar devlet memur aylık katsayı göstergeleri dikkate alınarak hesaplanacak. İnceletme ve inceleme fiyatı kapsamında gösterge sayısının devlet memuru aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta ödeme yapılacak. Kitapların ekip olması halinde ödenecek fiyat yüzde 25 oranında artırılacak.

Ders kitapları incelenmesine yönelik panelist niteliklerinde düzenlemeler yapıldı. Her bir panel, alan eğitimcileri ve uzmanları ile lisan inceleme ve tasarım inceleme uzmanlarından oluşacak. Panelde en az beş, en çok sekiz üye bulunacak. Panelistlere kitap inceleme fiyatlarında emsal bir uygunlaştırma yapıldı.

Panel sürecinin yüz yüze yapılmasının yanı sıra çevrim içi ortamlarda da yapılmasına imkan verildi.

BAKANLIKÇA BELİRLENMEYENLER ÖĞRENCİLERE ALDIRILMAYACAK

Heyetçe kabul edilen ders kitabının karara bağlanmış yepyeni nüshasının baskısı yapılacak. Ders kitaplarının uygunluk mühleti, Konsey kararında belirtilen öğretim yılından itibaren beş öğretim yılı olacak.

Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak öbür eğitim araçları öğrencilere aldırılamayacak.

KAMU FAYDASI

Yönetmelikte, baskı ve dağıtım hizmetleri için verilen esnek mühlet ile kamu faydasının sağlanması amaçlandı.

Eser ve eser sahipliği, manevi-mali haklar ve temaslı hakların korunmasına yönelik düzenlemelerin yönetmelikle kitap yazım ve müracaat süreçleri tek bir panel periyoduna indirilerek ders kitaplarının kalitesinin arttırılması hedeflendi. Objektif kıymetlendirme ölçütleri kullanılmasına imkan verilerek şahsî değerlendirmelerin ispata dayalı olması istendi.

Kaynak:ntv