Eylül 23, 2021

Milli Eğitim Bakanlığından Cübbeli Ahmet’e tepki: Açıklamalarını düzelt

ile admin

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Meşhur’un imam hatip okullarıyla ilgili yaptığı “Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndermeyin” açıklamasına reaksiyon yağıyor. 

Ulusal Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Cübbeli Ahmet’in öğretmen ve öğrencileri zan altında bırakan tabirlerini tashih etmesinin arzulandığını söz etti. Yılmaz’ın yaptığı açıklama şöyle: 

Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz.

Bir asırdır “İmam Hatip Mektebi/Okulu/Lisesi” ismiyle eğitim sistemimizde yerini alan İmam Hatip Okullarının temel misyonu, eğitim öğretimde bütüncül bir yaklaşımı temel alıp fizik-metafizik, madde-mânâ, dünya-ahiret istikrarını ve alakasını gözeterek varlığa, hayata, bilime ve sanata tevhîdî bir anlayışla bakan, hayatın her alanında faziletleriyle var olan, tarihî ve kültürel mirasımızı özümsemiş, ailesine, etrafına, ülkesine ve bütün insanlığa yararlı olma ülküsüne sahip, Kur’an ve Sünnet ekseninde bilgi ve hikmetin yolundan giderek medeniyetimizin ihyâ ve inşâ sürecinde sorumluluk alan öncü kuşakların yetiştirilmesi olmuştur.

“DERS KİTAPLARINDA AYRIMCILIK YOK”

İmam hatip okullarında verilen eğitimde ve ders kitaplarında ayrımcılıkları ve mezhebî farklılıkları öne çıkaran bir anlayış değil Kur’an ve sünnet merkezli, temel İslâmî kaynaklara dayalı bütünleştirici ve birleştirici bir yaklaşım ortaya konulmaktadır. 

Okullarda verilen din eğitiminde İslam dîni içerisinde ortaya çıkan farklı fıkhî yorumlar ve niyet oluşumları bir zenginlik olarak kabul edilerek öğrencilerin bu bilgileri gerçek bir formda öğrenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerin Kur’an ve sünnet çerçevesinde yanlışsız inanca sahip olmaları, hakikat bilgi, hakikat fikir ve hakikat davranış kazanmaları hedeflenmektedir. Ülke beşerinin dînî inanış ve anlayışlarını göz arkası etmeksizin bid’at ve hurafelerden arındırılmış, sahih bir din öğretimi, devletin kontrol ve himâyesinde gerçekleştirilmektedir.

Cübbeli Ahmet’in imam hatip okullarıyla ilgili reaksiyon çeken açıklamaları:

“BU SÖZLERİ TASHİH ETMELİ”

Münasebetiyle bu nezih kurumlar hakkında kamuoyunu aldatıcı bilgilerin hem de din ismine anlatılmasını gerçek bulmamaktayız. Okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi zan altında bıraktığı için sözlerini tashih etmesini istek ediyoruz. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İMAM HATİP LİSESİNE DAVET ETTİ

Bir de, kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında birinci açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz. 

Kaynak:haber7