Eylül 15, 2021

TTB: Aşı konusunda ikna dili kullanılmalı

ile admin

TTB Pandemi Bültenlerinin 14’üncüsünü aşı reddi ve tereddüdüne ayırdı. Bülteni kamuoyu ile paylaşan TTB 2. Lideri Ali İhsan Ökten, “Yönetimin toplumla konuşma lisanı, ikna lisanı olmalıyken, mevcut sıhhat idaresi tam aksine meçhullüğü arttıran bir lisanla, inançsız ortamın doğmasına yol açmış ve yalnızca yasaklar ve özgürlükler denkleminde toplumu bir kıskaca sokarak, sıhhat bakış açısının ve talebinin ortaya çıkmasını engellemiştir” dedi.

Aşı aksiliği ve tereddüdünü geniş bir halde kıymetlendiren Türk Tabipler Birliği (TTB) 2. Lideri Ali İhsan Ökten, global bir salgında aşılanmanın toplum sıhhati için bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

“AŞI, YENİ VARYANTLARI ENGELLEYECEK EN KIYMETLİ ARAÇTIR”

Ölümlerin dert verici boyuta geldiğini hatırlatan Ökten, “Aşı eşitsizliğini ortadan kaldırarak aşılamanın süratle yaygınlaştırılması insanları bu salgından koruyacak ve yeni kaygı verici varyantların ortaya çıkmasını engelleyecek en kıymetli araçtır. Türkiye’de ve dünyada da olayların, ölümlerin artışının dert verici olduğu ve aşılama çalışmalarının hızlanarak artırılmasının yaşamsal değer taşıdığı resmi datalarda dahi görülmektedir” tabirlerini kullandı.

ŞEFFAF BİLGİYLE AŞILABİLİR

Ökten, Salgının başından beri yanlış yürütülen yanlış pandemi siyasetlerinin idareye olan inanç hissinin yitirilmesine yol açtığını, aşılanmaya karşı artan yüksek oranda tereddütlerin tasa verici boyutlara ulaştığını kaydederek şunları söyledi:

“Aşı terslerinin bilimsel tutarlılıktan uzak açıklamaları ve aşı zıddı kampanyalar bilgilerin şeffaf paylaşılmadığı şartlarda daha da tesirli olmaktadır. Sıhhat Bakanlığı ve iktidarın aşı tereddütlerini ortadan kaldıracak rastgele bir siyaseti ve istekliliği de ne yazık ki görülmemektedir. İdarenin toplumla konuşma lisanı, ikna lisanı olmalıyken, mevcut sıhhat idaresi tam bilakis meçhullüğü arttıran bir lisanla, inançsız ortamın doğmasına yol açmış ve yalnızca yasaklar ve özgürlükler denkleminde toplumu bir kıskaca sokarak, sıhhat bakış açısının ve talebinin ortaya çıkmasını engellemiştir.”

Toplumun yanlışsız bilgiye ulaşmasının itimat duygusunu  ve toplumun karar süreçlerine iştirakini arttıracağını söyleyen Ali İhsan Ökten, “Aşılanmada toplum iştiraki toplumun bilimsel bilginin bağımsız kontrolden geçtiğini bilmesi ve salgınla çabada alınacak tüm tedbirlerin bu kapsamda kendisinin de katıldığı süreçlerle belirleneceğine duyduğu inançla sağlanabilir. Aşıya insanların kendi ferdi gayretleri ile ulaşması yerine yaygın aşılama kampanyaları ile aşının insanlara ulaştırılması değer taşımaktadır” formunda konuşarak  hastalığın seyri hakkında şeffaf bilgiyle toplumdaki aşı tereddüdünün aşılabileceğini ve aşı terslerinin bilgileri çarpıtmasının  engellenebileceğini kaydetti.

Kaynak:sözcü