Ağustos 3, 2021

Uzman isimden göçmen uyarısı: Ürdün gibi olabilir; Türkiye bunu kaldıramaz

ile admin

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen milyonlarca sığınmacı, bir yandan güç kaideler altında ömür uğraşı verirken öbür yandan geçim kaygısıyla boğuşuyor. Sığınmacılar için aktif bir siyaseti bulunmayan AKP’nin belgisiz uygulamaları ise sığınmacıların ve Türkiye’deki yurttaşların hayatlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Türkiye’de 2010 yılında toplamda 25 bin olan sığınmacı sayısı, 2011 yılında Suriyelilerin Türkiye’ye gelmesiyle birlikte artmaya başladı. 2015 yılında 1 milyon 800 bin olan Suriyeli sayısı, 2019 yılında 3 milyon 600 bin oldu. 360 bin başka ülke vatandaşını da bu sayıya ekleyince Türkiye’deki resmi sığınmacı sayısı 4 milyon. Türkiye kayıt dışı yabancılarla birlikte en az 5 milyon bireyle dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke.

Birgün’den Berkay Sağol imzalı habere nazaran, insan hakları hukukçusu Av. Ali Deman Güler, Türkiye’nin yeni bir sığınmacı siyaseti oluşturup hudutlarında güvenliği sağlaması gerektiğini söyledi.

“SIĞINMACI PROBLEMİNİN SORUMLUSU AKP HÜKÜMETİDİR”

Türkiye’de yaşananların yalnızca sığınmacıların sorunu değil, Türkiye’deki yurttaşların da sorunu olduğunu söyleyen insan hakları hukukçusu Avukat Ali Deman Güler, “Meseleyi tek taraflı ele almak hayli sorunlu. Bir yandan mültecilerin meseleleri tespit edilirken, öteki yandan Türkiye vatandaşlarının şikâyetleri dinlenmeli. Ülkemizin sığınmacı sıkıntısının sorumlusu her şeyden evvel AKP hükümetidir. Sorunu bütün istikametlerini dikkate alarak hakkaniyetli halde çözmek gerekiyor” diyor.

Yanlış dış siyaset sonucu kelam konusu durumun yaşandığını belirten Av. Güler, “Benim görüşüm AKP, Suriye probleminde de kimseye danışmayarak kendi bildiğini okudu ve sığınmacı krizini önünde buldu. Önünde kalan bu sorumluluğu da pragmatist bir biçimde çıkarları için kullandı. Krizin başladığı 2011’de Türkiye’nin bir sığınmacı mevzuatı dahi yoktu” diye konuştu.

CENEVRE MUKAVELESİ DE ÇİĞNENDİ

Kamuoyunun yansısının sığınmacılara yönelmesinin yanlış olduğunu lisana getiren Av. Güler, “Bu problemin asıl sorumlusunu unutmamak lazım. Mevzuyu ülkesinden kaçanlara havale edemeyiz. Muhalefeti sığınmacılara değil, sorunun yaratıcısı olan AKP’ye yapmak gerekli. Tabi tek başına sorumlu AKP hükümeti de değil. AKP’ye 2016’dan sonra Avrupa Birliği tam takviye verdi. Avrupa Birliği iltica hakkını ve geri gönderme yasağını da fiili olarak ihlal ederek 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi’ni de çiğnedi” tabirlerini kullandı.

“AKP’NİN OYUN TAŞI OLMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

AKP’nin ve AB’nin yürüttüğü çıkarcı politkalar yüzünden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da mağdur olduğunu söylemenin ırkçılık olmadığını belirten Av. Güler, “İnsan haklarını ihlal eden en temel kurum AKP iktidarıdır. Almanya 843 bin Suriyeli aldı. Lakin Almanya’nın bir siyaseti vardı. Bu insanları eğitti, onlara barınma sağladı, iş hayatıyla buluşturdu. Kendi iktisadının içine kattı. Türkiye tam bilakis açık kapı siyaseti uygulayarak bu insanları 81 ile gönderdi. Bu insanlara hiçbir şey vermedi. Bugün elini kolunu sallayan herkesin sığınmacı olarak ülkeye gelmesi, bu şahısların iç ve dış siyasette AKP’nin oyun taşı olması kabul edilebilir değil” diye konuştu.

“SADECE BU TARAFTAN BAKILMAMALI”

Türkiye’nin iktisat ve özgürlükler ile birlikte en büyük 3 sıkıntısından birisinin sığınmacılar olduğunu lisana getiren Av. Güler, “Bu problem ilerleyen süreçte önemli güvenlik zaafı oluşturur. Sığınmacılar büyük bir külfet yaşıyor mu? Evet yaşıyorlar ancak hususa yalnızca bu taraftan bakılmamalı. Türkiye’deki yurttaşların meselelerine kulak kapanmamalı. Genç işsizliğin yüzde 30 olduğu bir ülkede 5 milyon sığınmacı hiçbir siyaset oluşturulmadan iktisada eklenirse hem işsiz vatandaşlar hem de kölelik gibisi durumda çalışmak zorunda kalan sığınmacılar bu durumdan etkilenir. Bu duruma razı olmak mümkün değil ancak bu kahrın sorumlusunun da mülteciler değil AKP olduğunun altı çizilmeli” tabirlerini kullandı.

“YENİ GÖÇ DALGASINI TÜRKİYE KALDIRAMAZ”

Önümüzdeki süreçte Afganistan’dan da bir göç dalgasının yaşanmasının olası olduğunu söz eden Av. Güler, “Afganistan’dan şu ana kadar gelen sığınmacı sayısı şimdilik evvelki yıllara nazaran çok fazla değişmedi. Fakat 11 Eylül 2021’de ABD ve NATO’nun Afganistan’dan ayrılacak olması bu sayıyı artıracaktır. AKP artık de bu bahse kayıtsız kalmış durumda. Suriyelilere yaptığı üzere süreksiz muhafaza altına alıyorum derse milyonlarca Afgan’ın da ülkemize gelmesi kaçınılmaz olur. Türkiye de Ürdün üzere nüfusunun yüzde 20’sinin sığınmacı olduğu, mülteciliğin nesiller boyunca devam ettiği bir ülke haline gelir. Hem ekonomik hem toplumsal olarak Türkiye bunu kaldıramaz” dedi.

“SINIR GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GEREKİYOR”

Sığınmacı sorununun tahliliyle ilgili tekliflerde bulunan Av. Güler, şunları söyledi: “İnsan hakları ve memleketler arası hukuka uygun geri dönüş sürecinin desteklenmesi gerekiyor. Bu süreç lakin Suriye’nin yasal hükümetiyle işletilebilir. Türkiye Esad hükümetiyle görüşmeli ve geri dönüşün koşullarını oluşturmalıdır. Sığınmacıların geri döndüklerinde can güvenliği garantisi olmalı. Temel hak ve özgürlükleri korunmalı. Geri dönüşün güvenliğini sağlayacak bir memleketler arası misyon ile milletlerarası maddi bir fon geliştirilmelidir diye düşünüyorum. Bunlar işin acil tahlil kısmı. Uzun vadeli olarak ise Türkiye’nin göç ve iltica siyasetinin oluşturulması, hudut güvenliğinin sağlanması gerekiyor.

“TÜRKİYE’DE BİR GÖÇ BAKANLIĞI KURULMALI”

AB ülkeleri de sığınmacı nüfusunun kabulünde hakkaniyetli bir yük paylaşımına katılmalı. Yunanistan 90 bin bireye bile bakmıyor, bugün bu bireyleri Türkiye’ye göndermek için hukuksal düzenleme yapıyor. Bunun adil olduğunu söylemek mümkün değil. Türkiye’de bu kadar beşere bakacak durumumuzun olmadığı aşikâr. Gelişmiş ülkeler de bu insan yükünü almalı. Türkiye’de bir Göç Bakanlığı kurulmalı. Türkiye, ülkeyi açık mülteci cezaevi haline getiren 2016 tarihli muahedeyi derhal lağvetmeli. Sıkıntının temel ögelerinden biri de bölgesel barış siyaseti olmalı. Göçü kaynağında durdurmak için yayılmacı maceralar yerine bölgede kesinlikle barışı önceleyen bir dış siyaset izlenmeli. Kaynakların bir kısmı bölge ülkelerinin istikrarı için harcanmalı. Aksi takdirde yeni göç dalgalarının önünü almak asla ve asla mümkün olmayacaktır.

Kaynak:Cumhuriyet