Ekim 14, 2021

Vergi Usulü Kanunu, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

ile admin

TBMM Genel Heyeti’nde, kabul edilen Vergi Adabı Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifine nazaran kolay metotta vergilendirilen mükelleflerin karları, Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak. ‘Küçük esnaf’ olarak tabir edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef kümesinin çıkarlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Fiziki ortamdan bağımsız elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Tarım bölümü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılmayacak.

TBMM Genel Heyeti, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, Vergi Yolu Kanunu ve Kimi Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklif ile kolay adapta vergilendirilen mükelleflerin karları, Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak. Küçük esnaf olarak tabir edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef kümesinin çıkarlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Toplumsal içerik üreticiliği ile taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştiriciliğinde kar istisnası getirilecek. Buna nazaran, internet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, imaj, ses, görüntü üzere içerikler paylaşan toplumsal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri çıkarlar ile akıllı telefon yahut tablet üzere taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri yararlar Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de heyeti bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ait tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi koşul olacak.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat fiyatı üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘muhtasar beyanname’ ve ‘vergi tevkifatının yatırılması’ başlıklı hususlarındaki asıllar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu fiyat üzerinden ayrıyeten tevkifat yapılmayacak. Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında diğer faaliyetlerinden kaynaklanan yarar ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına mani olmayacak.

TARIM DALI GELİR VERGİSİ’NDEN İSTİSNA TUTULACAK

Tarım dalı ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak ve bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılmayacak. Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA VERGİ DAİRESİ KURULACAK;

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin başka vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere süratli ve aktif hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan süreçlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor.

Teklif ile yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir Yönetimi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları yahut defterdarlıklar tarafından direkt yurtdışı temsilciliklerine gönderilecek.

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna emsal biçimde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa yahut kendisi tarafından belirlediği yol, temel ve mühletler dahilinde kelam konusu defterler için berat alınması yahut defterlerin onaylanması tasdik kararında sayılacak; berat alınması ve onay süreçlerinde belirlenen yöntem, temel ve mühletlere uyulmaması halinde ise defterler tasdik ettirilmemiş sayılacak.

TEKRAR DEĞERLEME ORANI DÜZENLEMESİ

Vergi Adap Kanunu’nda yapılan değişiklikle ‘Enflasyon düzeltmesi, tekrar değerleme oranı ve tekrar değerleme’ başlığı düzenleniyor. Buna nazaran, tam mükellefiyete tabi ve bilanço aslına nazaran defter tutan gelir yahut kurumlar vergisi mükellefleri, enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını TL dışında diğer bir para ünitesiyle tutmalarına müsaade verilenler hariç, enflasyon düzeltmesi yapma kaidelerinin gerçekleşmediği hesap periyotlarının sonu prestijiyle bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi değerlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, kanun teklifinde belirlenen kurallar doğrultusunda yine değerleyebilecek. Tekrar değerlemede iktisadi değerlerin pahasında meydana gelen paha artışı, yine değerlemeye tabi tutulan iktisadi değerlerin her birine isabet eden paha artışı detaylı olarak görünecek halde bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecek.

İktisadi değerlerini bu fıkra kapsamında yine değerlemeye tabi tutan mükellefler bu değerlerini, tekrar değerleme sonrasında bulunan pahaları üzerinden amortismana tabi tutmaya devam edecek. (DHA)

1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmesi öngörülen Konaklama Vergisi’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023’e ertelenecek.

KAYNAK :GAZETE DUVAR