Kasım 26, 2021

YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnesini açıkladı

ile admin

​​YÖK’ten yapılan açıklamada, Türk yükseköğretim sisteminin nicel gelişimini büyük ölçüde tamamladığı ve kalite odaklı yapısal dönüşümün hedeflendiği söz edildi.

Bu kapsamda, şeffaflık ve hesap verebilirlik unsurunun, Türk yükseköğretim sisteminin kalite odaklı dönüşümünün sağlanması ve gelişiminin sürdürülmesi için elzem şartlardan olduğuna işaret edilen açıklamada, yükseköğretim kurumlarının faaliyet alanlarına ait süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik unsuru doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve üniversitelere ait ispat temelli değerlendirmelerin yapılabilmesine imkan sağlamak maksadıyla 2019’dan itibaren “Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Çalışması” yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, her yıl bir evvelki yıla ilişkin gösterge bilgilerinin başta üniversiteler olmak üzere çeşitli kaynaklardan edinilerek kamuoyu ile paylaşıldığı aktarıldı.

​4 TEMEL ALANDA 45 GÖSTERGEDE KIYMETLENDİRME YAPILIYOR 

Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Çalışması ile üniversitelerin yürüttüğü çalışmaların tamamını kapsaması hedeflenen “eğitim ve öğretim”, “araştırma-geliştirme, proje ve yayın”, “uluslararasılaşma” ile “topluma hizmet ve toplumsal sorumluluk” olmak üzere, 4 temel alanda 45 gösterge belirlendiği belirtilen açıklamada, “Ülkemizin kendine has koşulları dikkate alınarak belirlenen göstergeler aracılığıyla üniversitelerin güçlü istikametlerini ortaya koymak ve gelişime açık alanlarını desteklenmesi amaçlanmaktadır.” değerlendirmesi yapıldı.

Yükseköğretim Heyeti olarak yürütülen izleme ve kıymetlendirme çalışmalarının üniversiteler tarafından da yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, “Bu çerçevede kurumların izleme ve kıymetlendirme üniteleri aracılığıyla belirlenen göstergelere ait çalışmalar yürüttüklerini memnuniyetle takip etmekteyiz. Bu çalışmaların kurumların dataya dayalı karar alma süreçlerine katkıda bulunacağına ve sürdürülebilir nitel gelişimlerini destekleyeceğine inanmaktayız.” denildi.

​ÇALIŞMA KAPSAMINDA HER YIL İKİ KATEGORİDE RAPORLAR YAYIMLANIYOR 

Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Çalışması kapsamında, yıllık her bir üniversiteye ilişkin Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Raporu ve bu raporların tahlili sonucu hazırlanan Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Genel Raporu olarak iki kategoride rapor yayımlanıyor.

​193 üniversiteye ilişkin “2020 Yılı Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Raporları” bugün prestijiyle https://www.yok.gov.tr/universiteler/izleme-ve-degerlendirme-raporlari adresinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Bu raporlarda yer alan bilgilerin tahliline dayalı olarak hazırlanan “Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Genel Raporu-2021” ise yıl sonuna kadar paylaşılacak.

​SALGININ TESİRİYLE CÜZİ DÜŞÜŞLER OLSA DA GENEL OLARAK YÜKSELİŞ VURGUSU

Rapora nazaran, üniversitelere ilişkin 2018, 2019 ve 2020 yılı raporları karşılaştırıldığında 2020’de kimi gösterge datalarında Kovid-19 salgınının tesiriyle cüzi düşüşler olsa da genel olarak yükseliş olduğu görüldü.

“Eğitim ve öğretim” ana alanındaki birtakım göstergelere ait datalar karşılaştırıldığında, 2018’e göre kayıtlı olunan program dışındaki başka programlardan alınan ders oranı nizamlı bir artış ile yüzde 14’ten yüzde 18,58’e, misal halde akredite lisans programı sayısı 420’den 689’a ve öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 6,9’dan 8,2’ye yükseldi.

Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı 2018’de 7 bin 250 iken 2019’da 8 bin 275’e yükselirken 2020’de bu sayı 7 bin 525 oldu.

Üniversitelerin düzenlediği memleketler arası sempozyum, kongre ve sanatsal stant sayısı 2018’de 2 bin 222 iken 2019’da 3 bin 930’a yükseldi. 2020’de ise 2 bin 84 oldu. Teknokent yahut TTO projelerine katılan öğrenci sayısı ise son üç yılda sırasıyla 13 bin 646, 24 bin 13 ve 17 bin 294 oldu.

Göstergeler setinin “araştırma-geliştirme, proje ve yayın” ana alanındaki kimi göstergelere ait 2018, 2019 ve 2020 yılı dataları karşılaştırıldığında nizamlı bir artış ile öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli mecmualardaki yayın sayısı 0,05’ten 0,20’ye ve memleketler arası hakemli mecmualardaki yayın sayısı 0,31’den 0,40’a, en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 16 bin 256’dan 25 bin 620’ye yükseldi.

Bu yükselişler, üniversite idarelerinin akademik performansı temel alan bir idare ideolojisini benimsediklerinin göstergesi olarak değerlendirildi.

TÜBİTAK ulusal ve memleketler arası araştırma bursu sayısı 5 bin 357’den 8 bin 87’ye ve takviye programı sayısı 3 bin 752’den 10 bin 576’ya, kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı 5 bin 770’ten 9 bin 15’e, dünya sıralamalarına giren üniversite sayısı 24’ten 34’e, sanayi ile ortak yürütülen proje sayısı ise 3 bin 286’dan 6 bin 218’e yükseldi.

ULUSLARASILAŞMA TERTİPLİ FORMDA ARTIYOR

Göstergeler setinin “uluslararasılaşma” ana alanındaki birtakım göstergelere ait 2018, 2019 ve 2020 yılı dataları karşılaştırıldığında; yabancı asıllı öğrenci sayısı nizamlı bir biçimde artarak 126 bin 681’den 184 bin 46’ya yükseldi.

İstihdam edilen yabancı asıllı doktoralı öğretim elemanı sayısı ise 2018’de 1219 iken 2019’da 2 bin 85 ve 2020’de 2 bin 29 oldu.

Kovid-19 salgını en fazla milletlerarası hareketliliğine ait dataları etkiledi. Milletlerarası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı 2018’de 1368 ve 2019’da 1585 iken 2020’de 338, gelen öğrenci sayısı 2018’de 5 bin 609, 2019’da 6 bin 753 ve 2020’de 5 bin 98 oldu.

Öteki yandan milletlerarası değişim programları kapsamında hareketliliğe katılan öğretim elemanı sayısı 2018’de 2 bin 512 ve 2019’da 2 bin 227 iken 2020’de 568, birebir kapsamdaki öğrenci sayısı sırasıyla 20 bin 917, 19 bin 556 ve 13 bin 681 olarak kayıtlara geçti.

Memleketler arası fon dayanaklı proje sayısı 2018 yılına göre sistemli bir artış ile 1105’ten 1563’e yükseldi. Yurt dışı kurumlarla ortak yürütülen proje sayısı ise Kovid-19 salgınının olumsuz tesirlerine karşın cüzi bir düşüş yaşayarak 2019’da 1759 iken 2020’de 1724 oldu.

TOPLUMA HİZMET VE TOPLUMSAL SORUMLULUK ALANLARI

Göstergeler setinin son temel alanı “topluma hizmet ve toplumsal sorumluluk” alanı oldu.

Raporda, bu alana ait şu bilgiler paylaşıldı:

“2018, 2019 ve 2020 yılı bilgileri karşılaştırıldığında tertipli bir artış ile kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısı 2 bin 237’den 3 bin 61’e, dezavantajlı kümelere yönelik düzenlenen faaliyet sayısı 2 bin 798’den 4 bin 749’a, Manisiz Üniversite Mükafatı sayısı 63’ten 418’e, sıfır atık, yeşil yerleşke ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı 26’dan 102’ye ve yeşil, çevreci üniversite endekslerindeki yer alan üniversite sayısı 29’dan 55’e, öğrenci başına yapılan harcama ölçüsü 12 bin 735 liradan 15 bin 825 liraya yükseldi. Yıllara nazaran sırayla toplumsal sorumluluk projesi sayısı 2 bin 793, 3 bin 850 ve 3 bin 424, verilen sertifika sayısı ise 171 bin 681, 291 bin 24, 281 bin 992 oldu.”

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞLE 2021 YILI BİLGİLERİNDE DEĞERLİ ARTIŞLAR ÖNGÖRÜLÜYOR 

Raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl boyunca üniversitelerde orta verilen yüz yüze eğitime, programların büyük bir kısmında tekrar başlanması ile 2021 yılı datalarında değerli artışlar olacağı öngörüldü.

ÜNİVERSİTELERİN TEMEL HİZMET ALANLARINA AİT ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Twitter’dan rapora ait yaptığı açıklamada, şu sözleri kullandı:

“Üniversitelerimizin şeffaflık ve hesap verebilirlik prensibi doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesine ve delil temelli değerlendirmelerinin yapılmasına imkan sağlayan çalışmamızın yükseköğretimimizde büyük datanın oluşturulmasında anahtar rolünün olacağını kıymetlendiriyoruz. Önümüzdeki devirde üniversitelerimizin bilimsel üretkenliği, akademik performansı, üniversite-sanayi iş birliği, Ar-Ge, milletlerarasılaşma ve milletlerarası bilim akademileri ve kurumlarıyla iş birliği, toplumsal sorumluluk ve topluma hizmet konularını da yakından takip edeceğiz.”

KAYNAK: AA

Kaynak:haber7